Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Vill du bli klar med din ST?

OBS! Den gemensamma reflektionen i grupp ledd av Martin Rejler, Peter Margolis och Boel Andersson Gäre, har ny tid fredag den 5 december kl. 15.30-16.30 i sal 22


Medicinska riksstämmans vetenskapliga program innehåller många ämnen som behövs för måluppfyllelse för ST inom de allmänna målen organisation, ledarskap, förbättring och patientsäkerhet.


För att ytterligare stödja deltagandets meritvärde har vi identifierat en "strimma" med ett  20-tal programpunkter som direkt anknyter till de övergripande målen inom ST-målbeskrivningen. Med anknytning till ”strimman” ordnas en gemensam reflektion i grupp ledd av Martin Rejler, Peter Margolis och Boel Andersson Gäre, obs ny tid fredag den 5 december kl. 15.30-16.30 i sal 22. Efter avslutad Riksstämma finns möjlighet att erhålla ett certifieringsintyg där det framgår att du deltagit i strimman som stöd för att uppfylla lärandemålen. För att erhålla ett intyg ska du som deltagare scanna din badge vid speciella scanningsstationer på Waterfront. Mer information finns på plats.

Det behövs deltagande i minst två av de föreslagna programpunkterna samt deltagande i reflektionen för att nå måluppfyllelse för ”kurs” inom ST-målbeskrivningens allmänna mål.

Torsdag 4 december


08.30-10.00

101 Social hållbarhet för minskade ojämlikheter i hälsa – forskning, praktik, och politik

08.30-10.00
103 Patienten i fara! Tidig upptäckt och åtgärd av livshotande tillstånd och modet att inte försöka bota, men vårda den döende patienten.

08.30-10.00

107 Har vi tänkt efter före - eller bara blir det? Om prioriteringar i sjukvården.

08.30-12.00
109 Global hälsa

10.15-11.45
120 Vad vet de om människor? -Om behovet av icke-juridisk kunskap i lagstiftning och rättstillämpning

10.30-12.00
121 eLäkekonst – går det att förena empati och high tech?

10.30-12.00
127 Läkemedels användning och effekter i befolkningen – hur kan vi förbättra uppföljningen. NEPI 20 år

12.10-13.20
135 Health equity and social justice. Michael Marmot

13.30-15.00
141 Ronden – kan den tillgodose patientens rätt till delaktighet och integritet?

14.00-15.00
156 Förbättringsarbete i vården för ökad kvalitet,
 säkerhet och värdeskapande. Brent James

15.30-16.30
165 Improvement science. Peter Margolis

15.30-18.00
180 Incidenter i vården: Hur tar vi till vara erfarenheterna för en säkrare vård

Fredag 5 december

10.30-11.30
237 Svenska läkaresällskapets sektioner och de nationella kvalitetsregistren

10.30-12.00
241 Styrning av vården

10.30-12.00
247 Administrativa arbetsplatser i vården

10.30-12.00
248 En mer jämlik vård är möjlig  – Workshop om hur förutsättningarna att ge jämlik vård kan stärkas.

12.30-14.00

263 Nationella diagnostik- och behandlingsrekommendationer – är det professionens ansvar?

13.00-13.45
268 ST i vårdval – hot och möjligheter

14.30-15.30
281 Styrning för en jämlik sjukvård

Det behövs deltagande i minst 2 av de föreslagna programpunkterna samt deltagande i reflektionen för att nå måluppfyllelse för ”kurs” inom ST- målbeskrivningens allmänna mål.

Sök med programnummer för sammanfattningar av respektive programpunkt >>

 

LIPUS granskad och certifierad av Svenska Läkaresällskapet

Årets Medicinska riksstämma är Lipus granskad och godkänd. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr 20140070). För att höja meritvärdet har vi även infört en certifiering som styrker kvalitet och innehåll för möjlighet till avstämning mot mål för ST och fortbildning. Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg. Där samlar vi de programpunkter som du deltagit vid och som är certifierade av Svenska Läkaresällskapet. Beskrivning av programpunktens innehåll motsvarar det som står i abstraktet. Intyget kan användas som dokumentation av din ut- och fortbildning.