Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

För dig som gör din ST

Vi har i årets vetenskapliga program plockat ut ett antal programpunkter för dig som gör din ST. Genom att delta vid minst tre av de föreslagna programpunkterna under respektive kompetensområde ges du möjlighet att delta vid en handledd reflektion för att erhålla kursintyg. Säkra din plats genom att föranmäla dig till respektive programpunkt som du önskar delta i.

Till föranmälan >>

1. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete (SOSFS 2015:8)

 

Vad har hänt de senaste 10 åren med patientsäkerheten - vad återstår?

Gold Mining - Existing and Future Data Base Research

Kvalitetsregister – kostar det mer än vad det smakar?

2. Sjukdomsförebyggande arbete (SOSFS 2015:8)

 

Genusmedveten medicin - om könsdiskriminering i läkarutbildningen och betydelsen av vidgade perspektiv

Riktade hälsosamtal – den svenska modellen

Bridging socioeconomic health inequities with quality indicator data

Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – dagens utmaning, morgondagens möjlighet

Arbetar vi olika med levnadsvanor i USA och Sverige?

Sitting is the new smoking?


3. Ledarskap (SOSFS 2008:17)

Tomorrow’s Health and Healthcare – Challenges and Opportunities

Nationellt system för primärvårdskvalitet – till nytta för patienten och hela sjukvården

Learning to Improve

En Värdefull Vård del 1

En Värdefull Vård del 2

Global hälsa: Framtiden i våra händer – vad ska vi göra med den?

Utöver dessa programpunkter finns flera nyckelområden i årets program som passar inom de övergripande målen för ST.

Sök i årets program/abstrakt >>