Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Röster om Riksstämman

Varför är Medicinska riksstämman viktig för dig och vilka föredrag tycker du verkar mest intressanta i årets program?

 

Mai-Lis Hellenius, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset:

– Den är fortfarande en viktig mötesplats. Mer allmänna frågor som är så viktiga att diskutera tillsammans får plats här.
– Jag intresserar mig mest för sessioner om hur vi kan minska ojämlikheter i
vården och om det förebyggande arbetet! Vi ser ett ökat insjuknande i stroke och hjärtinfarkt hos unga med kort utbildning! Ett misslyckande


Heidi Stensmyren, ordförande Svenska Läkarförbundet:

– För mig är Riksstämman en samlingsplats för professionen.Den möjliggör diskussion, debatt och erfarenhetsutbyte på aktuella områden.
– Det finns många bra programpunkter. Michael Marmots föreläsning om Health equity and social justice är ett spännande tema. Eftersom jag är engagerad i organdonation vill jag gärna gå och lyssna på symposiet Pengar vid donation
av organ och könsceller – vad är rimligt?

Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen:

– Riksstämman är en av de viktigaste mötesplatserna i Sverige för att tala om det som händer inom hälso- och sjukvård,alltifrån brett inriktade symposier till sådana som innebär en djupdykning inom ett specialområde. Här diskuteras viktiga
trender inom och utmaningar för hälso- och sjukvården. Att delta i Riksstämman innebär för mig att få både allmänbildning och fördjupning ar av min kompetens.


Gunilla Hult Backlund, generaldirektör IVO, Inspektionen för vård och omsorg:

– Riksstämman är en viktig arena för mig, det möjliggör möten tvärdisciplinärt, med
verksamhetschefer, beslutsfattare och andra, för att bland annat kunna tala om de utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står inför men också att kunna förmedla vad vi ser i vår tillsyn och inom vilka områden vi ser de största patientsäkerhetsriskerna.
– Eftersom jag representerar en myndighet där patienten står i fokus, är de olika föredragen som handlar om patientens rätt, det förbättringsarbete som pågår inom vården och hur tar vi tillvara våra erfarenheter för en säkrare vård förstås mycket intressanta. Vi har ju själva ett stort fokus på att analysera och dra slutsatser
av de erfarenheter vi har samlat ihop, för att sedan återföra dem till vården för
ett lärande.