Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Medicinska riksstämman fyller 70 år – det firar vi med att flytta in till city!

Årets Riksstämma äger rum den 5-6 december på Stockholm Waterfront Congress CentreSvenska Läkaresällskapet arrangerar Sveriges största tvärvetenskapliga möte, för hälso- och sjukvårdens utveckling baserat på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. En mötesplats där läkare kan fortbilda sig och diskutera övergripande frågor inom svensk hälso- och sjukvård.

- ”Det blir två intensiva dagar med ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program med symposier, ”pros and cons”- debatter, ”meet the expert”, gästföreläsare, workshops, dialog och debatt”, säger Catarina Almqvist Malmros, ny generalsekreterare för Riksstämman. ”Medicinska riksstämman ska vara den naturliga mötesplatsen för läkares ut- och fortbildning med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik för patientens bästa, samt den självklara arenan för utbyte av erfarenheter och kunskaper om breda hälso- och sjukvårdsfrågor”.

- ”Flytten in till Stockholm Waterfront Congress Centre ger oss nya möjligheter att erbjuda ett effektivt arrangemang i moderna lokaler mitt i centrala Stockholm. Det vetenskapliga programmet syftar till att möta professionens behov av utbildning tvärs över specialitets- och organisationsgränser; något som är både lärorikt och spännande! Och dessutom helt i linje med hur verkligheten ser ut; det är ju så våra patienter rör sig genom vården”, konstaterar Filippa Nyberg, VD på Läkaresällskapet.

Det är sjuttio år sedan Medicinska riksstämman arrangerades för första gången och det är fortfarande lika aktuellt och viktigt att samla hela professionen för utbyte av kunskap och erfarenheter för patientens bästa. Mer information om årets Riksstämma kommer löpande på www.riksstamman.se.

Mer information

Catarina Almqvist Malmros, Ordf delegationen för Medicinska riksstämman, 070-116 08 52
Filippa Nyberg, VD Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 65

Till pressmeddelandet publicerat på My News Desk