Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Registerforska mer!


Under Riksstämman ges ett unikt tillfälle att lära sig mer om hur man kan använda register i forskningssyfte

Sverige har något av en guldgruva i alla de register där data samlas in och kopplas till invånarnas personnummer. Men hur går det till att forska på registren? Under Riksstämman ordnar SIMSAM – Swedish Initiative for research on Microdata in the Social And Medical sciences – en workshop i tre delar som belyser såväl lagstiftning och etiska aspekter, som hur man får tillgång till och kan länka data från olika register. Deltar gör erfarna forskare inom området.

– Vi vänder oss till läkare och andra inom hälso- och sjukvården som använder,
eller vill använda, register i forskningssyfte, berättar Anna Holmström, koordinator för SIMSAM-nätverket.

Workshopen inleds med en introduktion till registerforskning, varefter fyra korta interaktiva seminarier hålls. Därefter kan man delta i parallella rundabordssamtal
med givna teman.

– Tanken är att ge en smakbit av vad man kan åstadkomma med registerforskning.
Fokus ligger på interaktiva diskussioner. Vi vill främja dialog och skapa möjlighet för deltagarna att knyta viktiga kontakter, säger Anna Holmström.

– Registerforskning gör det möjligt att undersöka komplexa samband mellan bland annat hälsa, livsföring, demografi och socioekonomi genom att länka samman stora mängder av data med hög tillförlitlighet som är insamlade under en lång tid. Det är dock viktigt att man utgår från en väldefinierad forskningsfråga, säger Anita Berglund, koordinator för forskarskolan SINGS, Swedish INterdisciplinary Graduate
School in register-based research.

Läs mer!

Registerbaserad forskning – vad, varför och hur? En interaktiv workshop med konkreta tips och råd

 

Till föranmälan >>