Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Psykiatri i fokus

Under förra årets Riksstämma var flera inslag om psykiatri så välbesökta att inte alla fick plats. I år blir det större lokaler och lika angelägna ämnen.


Gabriel Wikström, folk hälso- och sjukvårdsminister, har tidigare berättat om hur han som student sjukskrevs för utmattningssyndrom. Han deltar i ett samtal som Svenska Psykiatriska Föreningen anordnar under Riksstämman.

– Det är viktigt att normalisera den här typen av sjukdomar. Sverige ligger tyvärr efter när det gäller stigmatisering av psykisk sjukdom. I andra länder är det mer accepterat att man kan få obalans i ett av våra mest komplicerade organ, säger Maria Larsson, som samordnar inslagen för Svenska Psykiatriska Föreningen under Riksstämman.

– De lindrigare psykiska sjukdomarna ska behandlas inom primärvården, så samarbetet med att överföra specialistpsykiatrins kunskaper är av stor vikt. Därför är det tur att det finns fortbildningstillfällen som Riksstämman, där vi kan erbjuda samarbeten över specialistgränserna och öka kunskapen om psykisk sjukdom och bästa behandling.

I år anordnas en uppföljning från en av fjolårets överfyllda föreläsningar, även denna gång med namnkunniga representanter från den moderna psykiatrin: Psykiatri i tiden II. Biomarkörer i psykiatrin: Vad kan vi använda hjärnavbildning till idag och i framtiden?  fokuserar på aktuell forskning om markörer på sjukdomar som påverkar hjärnan. Sedan anordnas en föreläsning med filmvisning, där psykoanalytikern Göran Rydén visar filmklipp från Alien om moderskap och anknytning.

Tillsammans med SFAM anordnar man också Psykiatri – När, var och hur? Föreläsningen ger bland annat ökad kunskap om behandling av de vanligaste tillstånden och utredning innan vidareremittering. Tillsammans med SFAM anordnas även Utmattningssyndrom – en behandlingsbar möjlighet där man får ta del av aktuell kunskap och forskning, med handfasta tips om behandling.

Litiumbehandling – Effekter, risker och alternativ  arrangeras tillsammans med Svensk Njurmedicinsk Förening. Målet med föreläsningen är att ge kunskap om risk- och nyttoförhållandet vid litiumbehandling vid bipolaritet, och belysa alternativ vid problem och biverkningar.

Varje år besöks BUP av uppemot 8 procent skolbarn. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri anordnar med anledning av detta Barnpsykiatri och Första linjen. När, var och hur? Och hur bör hjälpen se ut? Med infallsvinklar från skolhälsovården, närsjukvården och specialistvården ges inspiration och goda exempel.

Text: Tove Smeds, Inpress
Foto: Colourbox