Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Ny programpunkt!

Vad gör doktorn på jobbet?
-ny unik studie av hur läkares tid och kompetens används


Sverige är ett av de länder som har flest antal läkare per tusen invånare men om man tittar på antalet läkarbesök per invånare hamnar Sverige i botten. Hur läkarna använder sin tid och kompetens är en omdiskuterad fråga.  Vårdanalys har därför genomfört en oberoende och sammanhållen analys av frågan. På seminariet presenteras och diskuteras fyra utvecklingsområden som Vårdanalys har identifierat för att läkares tid och kompetens ska användas på ett bättre sätt.

Anmäl dig nu för att säkra din plats! 


Vad gör doktorn på jobbet?
-ny unik studie av hur läkares tid och kompetens används
6 december, kl. 13.00 - 14.00, Sal 33
Medverkande
Göran Stiernstedt (Nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården), Filippa Nyberg (VD SLS), Stefan Jutterdal (ordf sjukgymnastförbundet), Marie Wedin Läkarförbundet, Göran Pettersson (ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet) och Fredrik Lennartsson (Myndighetschef, Vårdanalys).