Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

New public managment och läkaretiken

New Public Management (NPM) har genom Maciej Zarembas artikelserie hamnat på var mans läppar. Zaremba är djupt kritisk till NPM som enligt analysen fråntagit läkaren hennes privilegium att som yrkesutövare själv ta det yttersta ansvaret för arbetet och patienten. Istället har styrning med bristande sensibilitet för medicinskt relevanta faktorer tagit över och det professionella ansvaret urholkats med resultatet att för professionen centrala ideal såsom humanism och evidens kommit i andra hand.

Sådan utveckling äventyrar hälso- och sjukvård genom att omkullkasta grundläggande prioriteringsprinciper så att medicinska behov inte längre tjänar som främsta prioriteringsgrund samtidigt som den urholkar det professionella ansvarstagandet. I ljuset av vad vi vet och inte vet behöver vi fundera över hur vi skall gå vidare. Välkommen till en symposiesvit i tre delar.

Anmäl dig nu för att säkra din plats!


Torsdagen den 5 december


New public managment – varför blev det så här och vad gör vi nu? (Del 1)
14.30 - 15.30 Sal A2

Symposiet diskuterar bakgrund, framväxt och konsekvenser av NPM och är del ett av tre på samma tema. Med Karl Sallin, Maciej Zaremba, Shirin Ahlbäck Öberg,
Mats Tylstrup och Märit Halmin.

Hur påverkar New public management vårdetiken och läkarrollen? (Del 2)
15.45 - 16.45 Sal A2

Att i dag i vårdens ekonomistyrning och konkurrensutsättning lyfta fram vårdetiken och stärka läkarrollen i sitt professionella ansvar och etiska förhållningssätt.
Med Göran Dahlgren, Karin Träff Nordström, Bengt Järhult, Jan Halldin, Ingemar Engström, Thomas Flodin och Maciej Zaremba.

Paneldebatt om NPM och framtiden (Del 3)
5 december, 17.00 - 18.00 Sal A2

Hur vi skall kunna blicka framåt och gå vidare för en bättre sjukvård?
Med Karl Sallin, Göran Dahlgren, Maciej Zaremba, Shirin Ahlbäck Öberg,
Mats Tylstrup, Märit Halmin, Karin Träff Nordström, Bengt Järhult, Jan Halldin, Ingemar Engström och Thomas Flodin.

Missa inte gästföreläsare!

Helen Bevan från brittiska NHS Institute for Innovation and Improvemen som inleder symposierna om NPM och kommer att beröra strategier och dela med sig av sin erfarenhet och sina tankar kring hur man når framgång i förändringsarbete inom hälso- och sjukvården.

Leading transformational change 
5 december, 13.30 - 14.15, sal a4