Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

När psykiatri och rättsväsendet möts – vad kan vi lära av fallet Thomas Quick?

Fallet Thomas Quick har under två decennier föranlett otaliga debattartiklar, flera böcker och många heta meningsutbyten om bland annat psykiatrisk diagnostik, psykoterapeutisk behandling och rättsväsendets fungerande. Thomas Quick/Sture Bergwall är nu sedan april 2014 utskriven från den slutna rättspsykiatriska vård han behandlats inom de senaste 23 åren och ska, enligt egen utsago, skriva en bok.

Vad vet vi egentligen om vad som verkligen hände? Och vari låg bristerna i samhällets hantering? Och framför allt, vad kan (rätts)psykiatrisk vård, psykoterapeutisk teori och praktik och samverkan mellan psykiatri, annan beteendevetenskap och rättsväsende lära av fallet Thomas Quick?
Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) inbjuder till ett 90 minuters seminarium med en expertpanel kring frågan modererad av Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi, chef inom Kriminalvårdens FoU, Stockholm, Sverige.