Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Medicinska riksstämman arrangeras 2015 – läkarnas mötesplats för debatt och fortbildning


Igår beslutade Svenska Läkaresällskapets styrelse att Medicinska riksstämman kommer att arrangeras den 3-4 december 2015. En första intern utvärdering visar på ett väl genomfört möte och en ekonomi i balans tack vare stöd från partners och Svenska Läkaresällskapet.

– Riksstämman är unik som specialitetsövergripande mötesplats och samlar läkare och aktörer verksamma inom hälso- och sjukvården för debatt och fortbildning; den fyller en mycket viktig roll i utvecklingen av dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, säger Filippa Nyberg Läkaresällskapets VD.

– Vi har under de två senaste åren arbetat med att effektivisera och modernisera mötet, en satsning som fallit väl ut, fortsätter hon.

– Det högkvalitativa programmet lockade i år många yrkesverksamma yngre läkare, säger Catarina Almqvist Malmros, generalsekreterare för Medicinska riksstämman och ansvarig för det vetenskapliga programmet. Nu fortsätter vi på den inslagna linjen och utvecklar mötet ytterligare.

En besökar- och utställarundersökning kommer att genomföras och planeringen inför Riksstämman 2015 är redan påbörjad.

Mer information
Filippa Nyberg, Läkaresällskapets VD, 08-440 88 65, filippa.nyberg@sls.se

(Foto: Lasse Skog)