Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Förebygg sjukdomar med samtal om mat

Vad säger vetenskapen om bra matvanor och hur kan man praktiskt arbeta för att hjälpa patienter till bättre matvanor? Under ett symposium på Riksstämman får besökarna en genomgång av Livsmedelsverkets kostråd och vetenskapen bakom dessa.

– Vi kan utan tvekan luta oss mot den tunga och omfattande evidens som finns i dag. Kruxet är att vi inte lyckats kommunicera ut detta till hälso- och sjukvården och allmänheten. Vi är för långsamma och andra är betydligt snabbare via sociala media och vanliga media. Enstaka starka röster som hävdar motsatsen (fast på dålig vetenskaplig grund) har fått stort utrymme. Ett kunskapsämne har blivit debattämne. Detta gör stor skada, säger Mai-Lis Hellenius.

Fredag 5 dec kl. 10.30-12.00

 

Förebygg sjukdomar med samtal om mat

Svenska experter delar med sig om bra matvanor och hur råd om bra matvanor kan omsättas till praktik.

Medverkande: Mai-Lis Hellenius, Karolinska Universitetssjukhuset, Irene Mattson, Risk- och nyttovärderingsenheten Livsmedelsverket, Stefan Branth, Uppsala universitet, Margareta Norberg, Umeå universitet, Sara Johansson, Livsmedelsverket.