Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Tema: Levnadsvanor

Fler samtal mellan patienter och läkare är en viktig nyckel till framgång när det gäller alkoholvanor skriver Sven Andreasson, Peter Friberg och Magnus Jägerskog i en debattartikel som SVD Brännpunkt publicerade 2013-10-12.

Läs "Prata om alkohol med sin läkare tjänar alla på"


Att prata om sin alkoholkonsumtion, och den eventuella oro man känner över den, är för många människor svårt. Och känsligt. Det är också ibland förenat med oro för att bli stämplad som någon som inte kan hantera alkoholen. Lär dig mer om hur du samtalar om alkoholvanor med dina patienter och ta del av programpunkter som handlar om folkhälsa och levnadsvanor.

Torsdag 5 december

Alkohol – en fråga för hela sjukvården

Tid: 16.30–18.00 sal 35
Medverkande: Peter Friberg (moderator), ordförande Svenska Läkareällskapet, Sven Wåhlin, Beroendecentrum Stockholm, Riddargatan 1, Hanne Tönnessen, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Malmö, Ragnhild Ivarsson, WHO-CC, Köpenhamn.
Beskrivning: Alkohol som levnadsvana har mycket varierande men ibland stor sjukdomspåverkan. De flesta alkoholberoenden är milda/moderata. Behandling är då relativt enkel och effektiv.
Arrangör: Beroendemedicin

Vad är det vetenskapliga underlaget för råd om mat och dryck?

Tid: 14.30–16.00 sal 27
Medverkande: Måns Rosén (moderator), SBU, Sven Andréasson, Stockholms läns landsting, Kjell Asplund, SBU/SMER, Wulf Becker, Livsmedelsverket, Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Jonas Lindblom, TLV.
Beskrivning: Mat engagerar alla och många tror sig veta vad som är nyttigast. Utifrån Nordiska näringsrekommendationer och SBU rapporter kring mat och dryck kommer det vetenskapliga underlaget att diskuteras.
Arrangör: SBU

Rökstopp kring operation – hur går det?

Tid: 16.00–17.00 sal 26
Medverkande: Tönu Saartok (moderator), Svensk Ortopedisk förening, Läkares samtal om levnadsvanor, Ortopeden, Visby Lasarett, Richard Löfvenberg, Ortopedkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Richard Löfvenberg, Umeå, Katinka Nordgaard, Malmö.
Kort sammanfattning: ”Rökpaus vid operation” är en vetenskapligt förankrad metod, som kan halvera riskerna för olika typer av komplikationer vid kirurgiska ingrepp, varför detta bör införas som rutin för att öka patientsäkerheten.
Arrangör: Levnadsvaneprojektet

Fredag 6 december

Levnadsvanor: hur når vi dem som har störst behov?

Tid: 08.30–10.00 sal 27
Medverkande: Lars Jerdén (moderator), The Swedish Society of Medicine, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, Karin T. Nordström, Region Skåne, Irene N. Carlsson, Socialstyrelsen, Margareta Norberg, Västerbottens läns landsting, Yvonne Lowert, Nyköpings psykiatriska klinik, Annica R. Fischer, Kardiologkliniken, Sahlgrenska akademin.
Beskrivning: Hur når förebyggande metoder de grupper som bäst behöver stöd, och hur följer Socialstyrelsen upp? Vi ger också exempel från Västerbottens Hälsoundersökningar, psykiatrin och hjärtsjukvården.
Arrangör: Levnadsvaneprojektet

Dags för en mer hälsofrämjande läkarutbildning?

Tid: 12.30–14.00  sal c3
Medverkande: Åsa Wetterqvist (moderator), Levnadsvaneprojektet, Svenska Läkaresällskapet, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Statens folkhälsoinstitut, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Stefan Lindgren, Professor, Lunds Universitet, World Federation for Medical Education, Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen, Projektledare för stöd till införande av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, Representanter för programledningarna vid läkarutbildningarna, Studenter och ST-läkare.
Beskrivning: Presentation av nuläget och diskussion kring behov och möjligheter att göra läkarkåren rustad för framtidens krav vad gäller arbete med levnadsvanor, prevention och hälsa.
Arrangör: Levnadsvaneprojektet

Ohälsosamma matvanor: nya rekommendationer, ny utbildning, och hur kan vi samarbeta?

Tid: 14.30–16.00 sal c3
Medverkande: Lars Jerdén (moderator), The Swedish Society of Medicine, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, Mai-Lis Hellenius, Karolinska Institutet, Anette Jansson, Livsmedelsverket, Christina Strååt, Socialstyrelsen, Sofia T. Lycke, Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Beskrivning: De nya Nordiska näringsrekommendationerna presenteras, liksom Socialstyrelsens nya webbutbildning om vårdens arbete med ohälsosamma matvanor. Samarbetet mellan olika professioner diskuteras.  
Arrangör: Levnadsvaneprojektet