Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

”Våldtäkt som krigsstrategi ingen kvinnofråga, utan en fråga om fred”


Pressinbjudan Medicinska Riksstämman
Kvinnliga Läkares Förening presenterar årets Karolina Widerström-föreläsare Margot Wallström

Under tiden som FN:s särskilda sändebud för att bekämpa sexuellt våld i beväpnade konflikter, mötte Margot Wallström otaliga oskyldiga som hade utsatts för utstuderat och grymt våld.
        
– Jag träffade tusentals misshandlade och våldtagna offer. Kvinnorna var i majoritet, men även män och pojkar hade utsatts för våldtäkter och sexuell tortyr.

Wallström menar att det är hög tid att bryta historiens tystnad och rapportera dessa brott, som skapar djupa mänskliga ärr och dessutom utgör ett stort hinder för framtida utveckling i krigshärjade regioner.       

– När människors liv slås i spillror på det här sättet, får det konsekvenser för lång tid framöver. Det är inte bara individerna som drabbas, utan hela familjer och samhällen. Fysiska skador, ofta hiv-smitta, psykiska problem som depressioner och sociala konsekvenser som skambeläggande och utstötning från gemenskapen, gör att kvinnorna inte kan bidra till familjens försörjning som tidigare. Och det som hänt får de inte ens prata om.

Wallström menar att sexuellt våld inte är en naturlig bieffekt av krig utan i själva verket en medveten akt. Hon kallar det ett hån mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Nu efterlyser Margot Wallström politisk mobilisering, civilkurage, mod och ledare som signalerar avsky och vidtar åtgärder så att förövare kan ställas inför rätta. För, som Wallström uttrycker det, ”Långt efter att gevären tystnat, fortsätter konsekvenserna av våldtäkter."

Nina Rose är vice ordförande för Kvinnliga läkares förening, som bjudit in Wallström:       

– Tack vare Margots engagemang har frågan om våldtäkter som krigsstrategi kommit upp på dagordningen. Det är bra. Vi tycker att det är angeläget för alla att komma och lyssna på Margot Wallströms föreläsning under Riksstämman. Särskilt angeläget är det för läkare, eftersom vi som läkare träffar patienter som varit med om sexuellt våld. Det finns mycket kvar att göra när det gäller hur vi som läkare bemöter dessa patienter, säger Nina Rose.

Missa inte Margot Wallström på Medicinska Riksstämman om konfliktrelaterat sexuellt våld
Tid: 5 december klockan 10.15-11.45
Plats: Stockholm Waterfront, Sal A4