Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Programförslag till Riksstämman 4-5 december 2014

Varmt tack till alla sektioner, delegationer och kommittéer som bidrog till att göra Medicinska riksstämman 2013 till en succé. Vi har fått ett fint gensvar på initiativet att förnya mötet till form och innehåll, för att Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning för läkare. Vi påbörjar nu planering av programmet för Medicinska riksstämman 2014, och bjuder in SLS sektioner, delegationer och kommittéer att bidra med programförslag.

Baserat på Sällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjuder vi även i år en plattform för vetenskapliga föredrag och aktuella övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor med ett sektionsövergripande tvärvetenskapligt program.

Vetenskapligt program

Vi planerar nu ett program där vi önskar förslag på programpunkter som kombinerar flera sektioner – gärna kliniskt relevanta uppdateringar eller nya riktlinjer. Vi ser därför gärna att varje sektion föreslår program i samarbete med minst två andra sektioner, och kommer prioritera förslag som är tydligt övergripande tvärsektionellt och gärna kopplat till frågor som drivs i SLS delegationer och kommittéer.
Vi önskar även förslag på programpunkter där ämnet går som en röd tråd och kombinerar föreläsningar såsom State of the art eller Pros and cons-debatter med workshops, Meet the expert och gästföreläsare. Exempelvis ser vi gärna att inbjuden gästföreläsare ges möjlighet att kombinera en föreläsning med en eller ett par andra programpunkter. En jämn fördelning med avseende på ålder, kön och region är av stor vikt.

Programförslag

Ladda ned blanketten för anmälan av förslag till programpunkter

Word >>
Pdf >>

Mejlas till eva.kenne@sls.se senast fredagen den 7 mars. För att ge delegationens ledamöter tid att ta kontakt med utsedda moderatorer och ansvariga inom sektionerna, måste programpunkterna vara anmälda senast detta datum.

 

Sista dag för anmälan den 7 mars 2014

Den 7 mars 2014 är sista dag för anmälan av förslag till vetenskapligt program:
Föreläsning State of the art 
Föreläsning Pros and cons
Symposium
Workshop
Gästföreläsning
Meet the expert
ST-kurser och workshops
Debatt

Ämnesområden och SLS kärnvärden

Indelningen av symposier och gästföreläsare fortsätter att ske i ämnesområden samt baserat på Sällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. Vår ambition är att SLS delegationer (forskning, utbildning och etik) och kommittéer (säker vård, IT, språk, medicinsk kvalitet, läkemedelsfrågor) bidrar i programmet utifrån sina arbeten. Här kan det finnas skäl för sektionerna att vilja ansluta.

Läs mer om delegationerna/kommittéerna >>

 

Förslag till inbjudan av utländska föreläsare

Svenska Läkaresällskapet bidrar till kostnaderna för inbjudan av utländska föreläsare. Observera att man företrädesvis bör inbjuda innovativa, spännande och kontroversiella gästföreläsare som kan locka många åhörare, även från flera sektioner. Delegationen kommer prioritera utländska föreläsare som även ingår i övrigt program såsom workshops eller Meet the expert. Ett maxbelopp kommer att ställas till förfogande per inbjuden föreläsare.

Återkoppling av deltagande

Medicinska riksstämman har stor betydelse för utbildning av ST-läkare och fortbildning av specialister. Vi erbjuder även 2014 en certifiering där deltagande i programpunkter registreras. Efter avslutad konferens får man sitt personliga intyg, ”Certifierat deltagande”, som redovisar de programpunkter man deltagit i, för att kunna använda som del i obligatoriskt element i vidare- och fortbildning.

Sektionernas program

Även det här året kommer det vetenskapliga programmet fokusera på övergripande program-punkter av intresse för flera sektioner. De sektioner som önskar eget internt program välkomnar vi till SLS huset i mån av plats, vänligen anmäl intresse senast 7 mars.

Information om Riksstämman

Sällskapets medlemstidning SLS Aktuellt som skickas ut i början av maj kommer innehålla information om det vetenskapliga programmet.