Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Höjdpunkter för dig som är läkarstudent


Torsdag 5 december

 

Professionell identitetsutveckling hos blivande och unga läkare – makt och vanmakt; närvaro och utsatthet; inlevelse och sammanblandning

Tid: 10.30–12.00 sal c4
Medverkande: David Svaninger (moderator), HälsoBrunnen VC, Ulricehamn, Henry Jablonski (moderator), Privatpraktik Kvarngatan 2, Stockholm.
Beskrivning: I ett interaktivt symposie hörs tre unga läkares röster om hur hur läkaridentiten tar form, växer fram och processas utifrån kliniska möten under utbildning och praktik.
Arrangör: Medicinsk psykologi, SLS kandidatförening

Medical students and their patients: How student balint groups can help them learn about emotions in illness

Tid: 13.00–14.00 sal 27
Medverkande: Peter Shoenberg, Camden and Islington NHS Foundation Trust, London, Juanita Forssell (moderator), Balintgruppen, Halmstad Beskrivning: Students Balint discussions groups are supportive and facilitative for students to learn about their new relationship with patients and their emotional experiences.
Arrangör: Medicinsk psykologi

Fredag 6 december

 

Klinisk farmakologi – en interaktiv föreläsning om läkemedelsinteraktioner

Tid: 12.00–13.00 sal 35
Medverkande: Ylva Böttiger, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset.
Beskrivning: Kandidatföreningen inbjuder till en föreläsning om läkemedelsinteraktioner i vården. Vad ska du göra som vikarierande läkare när den röda knappen för läkemedelsinteraktion dyker upp i läkemedelsmodulen?
Arrangör: Kandidatföreningen

Rättsmedicin – onaturlig död

Tid: 13.00–16.00 sal 31
Medverkande: Louise Carlsson, Rättsmedicinala verket
Kort sammanfattning: Träffa Dr Louise Carlsson från Rättsmedicinala verket där du får lära dig verktyg för hur man kan identifiera eller misstänka onaturliga dödsfall samt handläggning av detta i verkliga fallbeskrivningar.    
Arrangör: Kandidatföreningen

Ta del av hela programmet