Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Kurs: Medicinsk-etiskt beslutsfattande

Torsdag 5 december

Del 1

Tid: 10.30–12.00, 12.30–14.00 sal 23
Medverkande: Anders Ågård (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet.
Beskrivning:  Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter.
Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet

Del 2

Tid: 10.30–12.00, 12.30–14.00 sal 23
Medverkande: Anders Ågård (moderator), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet.
Beskrivning:  Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter.
Arrangör: Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet