Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Långvarig smärta - sjukvårdens vanligaste probem


Kronisk smärta är ett stort problem med avsevärda samhällsekonomiska kostnader och stort lidande för den enskilda individen. De samhällsekonomiska kostnaderna har av SBU beräknats till cirka 2,5 % av bruttonationalprodukten årligen i direkta och indirekta kostnader, vilket i Sverige 2012 motsvarar cirka 89 miljarder kronor. Långvarig smärta utgör en av de vanligaste orsakerna till konsultation i sjukvården och i synnerhet inom primärvården. Upprepade konsultationer, avancerade diagnostiska utredningar och parallella behandlingar inom flera olika discipliner gör tillståndet till ett av de mer resurskrävande inom sjukvården.

Under fredagen den 5 december arrangeras program med tema smärta som syftar till att utifrån en bred bas med primärvårdsspecialister och smärtspecialister klargöra kunskapsläget avseende epidemiologi och behandling av långvarig smärta och var vi idag står i klinisk tillämpning av denna kunskap.

Program med tema smärta


Långvarig smärta – sjukvårdens vanligaste problem >>
Behandling av långvarig smärta; State of the Art >>
Opioidbehandling av långvarig icke malign smärta; Pros and cons >>
Neurokirurgisk behandling av smärta >>
Långvarig smärta i bäcken och buk hos kvinnor – orsaker, utredning, behandling och omhändertagande >>