Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Konst & Läkekonst

Fredag 6 december


LÄKARE - FÖRFATTARE – PATIENT
Celine –  att berätta sin läkarroll
Hjalmar Gullberg – att dikta sin patientroll

Tid: 10.30–11.30 sal 21
Medverkande: Anders Palm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Jonatan Wistrand, Enheten för medicinens historia, Lunds universitet.
Beskrivning: Med två berömda författarexempel belyses samspelet mellan läkekonst och diktkonst och litteraturens möjligheter att gestalta läkarroll respektive patientroll i humanioraperspektiv.
Arrangör: Konst&Läkekonst