Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Inställd programpunkt

Från aktad yrkeskår till misstänkliggjord tjänsteman
– läkarrollen i ljuset av omvärldens krafter

Tid 16:30 - 18:00
Sal 24/25
Medverkande Anna-Maria Weingarten (moderator), Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Stockholm
Arrangör SLS sektion för Medicinsk psykologi