Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Hur ska hälso- och sjukvården styras? Läkare från hela landet samlas till debatt.


Medicinska riksstämman. Förra året fylldes salen av debattglada läkare, ekonomer och beslutsfattare på Stockholm Waterfront under de tre sessioner som handlade om hur hälso- och sjukvården ska styras. Frustrationen var uppenbar över hur vården betraktas som en produktionsapparat, där patienter kallas kunder och läkaren ska producera vård.

– Vi behöver gå åter till rötterna, påminna oss om vår yrkesetik och alltid ha patienternas bästa för ögonen. Glöm inte vem du är till för, det är patienten som är vår uppdragsgivare, uppmanade Ingemar Engström, ordförande i Delegationen för Medicinsk etik vid Svenska Läkaresällskapet. På årets Medicinska riksstämma fortsätter den angelägna diskussionen.

– Den kritik som förts fram under de senaste åren mot hur New Public Management (NPM) påverkar vården är viktig. Hälso- och sjukvården ska utvecklas utifrån kunskap och våra etiska utgångspunkter, inte fångas in i ett styrsystem som inte tar hänsyn till verkligheten. Diskussionen måste fortsätta, säger Karl Sallin, ordförande i Svenska Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård".

Arbetsgruppen En värdefull vård bildades av Svenska Läkaresällskapet våren 2014 med syfte att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren utifrån styrformer, struktur, organisation och administration. Nu pågår arbetet med att formulera en vision om hur framtidens hälso- och sjukvård ska ledas och organiseras.

– Ett problem, som vi identifierat som särskilt bekymmersamt i dagens heterogena hälso- och sjukvårdssystem, är prestationsbaserad ersättning. Professionens förutsättningar att ta ansvar utifrån ett kunskaps- och behovsperspektiv har urholkats av en alltför detaljerad verksamhetsstyrning. Att utforma framtidens system, där professionens potential kommer till sin rätt, kräver förståelse för vilka utmaningar som ligger framför oss, säger Karl Sallin.

Lollo Makdessi, en av initiativtagarna bakom Läkaruppropet och nu engagerad i En värdefull vård, konstaterar att hälso- och sjukvårdsfrågorna fått större utrymme både i debatten och i politiken under det gångna året.

– Jag önskar att professionen fortsätter hålla liv i debatten. Jag är övertygad om att vi står inför ett paradigmskifte i svensk sjukvård och är medveten om att det arbetet måste få ta tid. Jag hoppas att läkarna visar lika stort intresse även i år på Medicinska riksstämman, och att vi tillsammans kan komma ett steg längre.
Missa inte årets mest angelägna diskussion:

Titel: Styrning av vården

Tid: 5 dec kl. 10.30

Medverkande: Anders Anell, professor Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Anders Ekholm, vice vd Institutet för framtidsstudier, Ingemar Engström, 'En värdefull vård' och ordförande Läkaresällskapets Etikdelegation,Lollo Makdessi, 'En värdefull vård', Jonas Sjögreen, 'En värdefull vård', Karl Sallin, Svenska Läkaresällskapets Nämnd och ordförande 'En värdefull vård'.