Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Höjdpunkter

Torsdag 5 december

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Tid: 08.30–10.00 sal 27
Medverkande: Ulrika Nygren (moderator), Kunskapstyrning, Monica Norrman, Socialstyrelsen, Gabriel Otterman, Barnskyddsteamet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Anna-Carin Magnusson, Barnskyddsteamet Mio, Stockholm
Beskrivning: Socialstyrelsen har gett ut en vägledning gällande hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens anmälningsskyldighet och ansvar när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Arrangör: Socialstyrelsen

Internationella och nordiska skillnader i canceröverlevnad
– vad beror de på?

Tid: 08.30–10.00 sal a4
Medverkande: Jan Adolfsson (moderator), Tidig diagnos av cancer, SBU, Gunilla Gunnarsson, Cancervård, SKL, Mats Lambe, Regionalt cancercentrum, Akademiska sjukhuset, Peter Rose, Department of Primary Health Care Sciences, University of Oxford, Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Carol Tishelman, Medical Management Centre, Karolinska Institutet, Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University.
Beskrivning: International Cancer Benchmarking Partnership granskar cancervårdkedjan i England, Wales, Kanada, Australien, Nordirland, Danmark, Norge och Sverige för att optimera framtida cancervård och cancerforskning.
Arrangör: Allmänmedicin

Framtidens specialistläkare på Riksstämman 2013

Tid: 08.30–17.15 sal c3
Medverkande: Emily Benér, Framtidens Specialistläkare.
Beskrivning: Framtidens Specialistläkare, Sveriges största kongress med ST i fokus, bjuder på en heldag med föreläsningar, debatter och samtal. Ett smakprov inför Framtidens Specialisläkare 2014!
Arrangör: Framtidens Specialistläkare

How can cancer diagnosis be improved?

Tid: 10.15–11.00 sal c1
Medverkande: Peter Vedsted, Danish Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care, Aarhus University, Danmark
Beskrivning: Peter Vedsted will address the following: What is the
importance of cancer awareness? How are symptoms understood and acted upon in the public? What is the role of primary care in cancer
diagnosis?
Arrangör: Allmänmedicin

En annan sorts krig – om konfliktrelaterat sexuellt våld

Tid: 10.15–11.45 sal a4
Medverkande: Margot Wallström, Nina Rose (moderator), Sveriges kvinnliga läkares förening.
Beskrivning: Om arbetet mot ökat sexuellt våld som medveten strategi i krig. Margot Wallström har varit FN:s representant för att arbeta mot kvinnors särskilt utsatta situation under krig och konflikter.
Arrangör: Sveriges kvinnliga läkares förening

Ska patienten svälta i väntan på diagnos?

Tid: 10.30–12.00 sal 35/36
Medverkande: Lars Ellegard, Clinical nutrition Sahlgrenska University hospital, Gunnar Akner (moderator), Örebro Universitet, Stina Engelhardt, Örebro Universitet, Torsten Mossberg, fd Medicinalråd, Stockholm
Beskrivning: Under symposiet presenteras förslaget till de nya föreskrifterna mot bakgrund av ett till två autentiska, avidentifierade fall, med äldre personer med multisjuklighet och pågående, ofrivillig viktminskning.
Arrangör: Klinisk nutrition

 

Kan man operera bort ”adhd”? Sömnapné hos barn – diagnostik och behandling

Tid: 12.00–13.00 sal 26
Medverkande: Danielle Friberg (moderator), ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Beskrivning: Danielle Friberg, ÖNH Karolinska-Huddinge leder en debatt om huruvida det är viktigt att diagnostisera barn med sömnapné och vad man kan uppnå med adekvat kirurgisk behandling.
Arrangör: Oto-rhino-laryngologi

Alkohol – en fråga för hela sjukvården

Tid: 16.30–18.00 sal 35
Medverkande: Peter Friberg (moderator), ordförande Svenska Läkareällskapet, Sven Wåhlin, Beroendecentrum Stockholm, Riddargatan 1, Hanne Tönnessen, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Malmö, Ragnhild Ivarsson, WHO-CC, Köpenhamn.
Beskrivning: Alkohol som levnadsvana har mycket varierande men ibland stor sjukdomspåverkan. De flesta alkoholberoenden är milda/moderata. Behandling är då relativt enkel och effektiv.
Arrangör: Beroendemedicin

Fredag 6 december

 

eLäkekonst – hur ska patienterna och professionen få nytta av it?

Tid: 08.30–10.00 sal c4
Medverkande: Göran Petersson (moderator), eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Nina Rehnqvist, SBU, Mikael Rolfs, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Kristina Söderlind-Rutberg, Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset Linköping, Johan Assarsson, Konsult, Karin Johansson, Socialdepartementet, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Christina Åkerman, Läkemedelsverket, Åke Rosandher, Cehis, Anna Léfèvre-Skjöldebrand, Swedish Medtech.
Beskrivning: Effektiv IT-användning innebär upplevd nytta med IT som stöd för läkekonsten. Symposiet tar upp hur IT-satsningar lyckas, etik och professionens medverkan med hearing av myndighetsföreträdare.
Arrangör: SLS IT-kommitté, SLS delegation för medicinsk etik

Kompetenta läkare – spelar det någon roll?

Tid: 08.30–10.00 sal a4
Medverkande: Tobias Smedberg (moderator), Agenda PR, Eva Engström, Läkarförbundets Utbildning och forskningsdelegation, Linn Bladh, Politik och profession, Sveriges läkarförbund, Stefan Lindgren, projektledare och professor, Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet.
Beskrivning: Välkommen till ett seminarium om sjukvårdens kvalitet och fortbildning. Läkarförbundet vill se en ranking där sjukhusens fortbildning jämförs och stöd erbjuds för förbättringar av sin fortbildning.
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Adhd och stegvis vård

Tid: 14.30–16.00 sal c2
Medverkande: Marie O’Neill (moderator), BUP Halland, Ann Fristedt, Linköping, Katarina Berg-Ahlfors, BUP Kronoberg, Kerstin Ahnsvik-Malmberg, BUP Stockholm.
Kort sammanfattning: Symposiet syftar till att belysa hur samverkan mellan första linjen och specialistvård kan fungera runt barn med ADHD så att alla blir vinnare!
Arrangör: Barn- och ungdomspsykiatri

Vem ska få antibiotika om fem år?

Tid: 10.30–12.00 sal A4
Medverkande: Otto Cars (moderator), React, Gian Maria Rossolini, University of Siena Medical School, Siena, Italien, Karin Tegmark Wisell, Enheten för antibiotika och vårdhygien, Smittskyddsinstitutet, Hans Fredlund, Smittskyddsenheten, Landstinget, Örebro, Gert Helgesson, Karolinska Institutet.
Beskrivning: Sjukvården står inför etiska utmaningar i kampen mot antibiotikaresistens. Snabbare diagnostik, förbättrad vårdhygien och nya läkemedel är nödvändigt, men kommer vi kunna ge alla effektiv behandling?
Arrangör: SMI, Stramanätverket

Klimatkris! Behöver doktorn bry sig?

Tid: 14.30–16.00 sal 26
Medverkande: Gösta Alfvén (moderator), Läkare för Miljön & Karolinska sjukhuset, Anne von Heideman, Läkare för Miljön & Akademiska sjukhuset, Gunilla Svensson, Meteorologiska institutionen och Bohlincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet, Joakim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå, Folke Tersman, Uppsala universitet, Peter Friberg, Svenska Läkaresällskapet.
Beskrivning: Klimatförändringen kan orsaka allvarliga konsekvenser för mänsklig hälsa. En aktiv läkarkår kunde bidra med att belysa problemets allvar och medverka till att påskynda processen för utsläppsminskning.
Arrangör: Läkare för miljön