Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Kurs i hjärt- lungräddning med Hjärtstartare

Torsdagen kl 14.00-16.00

Fredagen kl 12.00-14.00


Tidig hjärtlungräddning håller andning och cirkulation igång i väntan på en Hjärtstartare. Om personer med hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer, ökar möjligheten att överleva med 2-3 gånger. Tidig defibrillering är oftast den botande behandlingen vid hjärtstopp men tidsfaktorn är avgörande.
Varje minuts försening till defibrillering minskar möjligheterna att överleva med upp till 10 %.

Utbildningen syftar till att ge kunskap i Hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en Defibrillator / Hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar, kursen innehåller både teori och praktik, med tyngdpunkt på praktik.

Föranmälan rekommenderas och görs på plats i Svenska Läkaresällskapets monter då antalet är begränsat till 12 personer per kurstillfälle.

Organisationerna som står för utbildningen är Riksförbundet HjärtLung och HLR-rådet.