Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Välkommen till Hälsotorget

Kom till Hälsotorget i utställningshallen - en central plats för möten och kunskap kring hur vi skapar en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Organisationer på plats
Barnmorskeförbundet
Projekt Goda Levnadsvanor
Cancerfonden
Dietisternas riksförbund
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLL
IOGT-NTO
IQ-initiativet
Hälsofrämjande sjukvård
Leg sjukgymnasters riksförbund
Livsmedelsverket
Läkare mot Tobak
Levnadsvaneprojektet (Läkares samtal om levnadsvanor)
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten
Svenska Läkaresällskapet
Svensk sjuksköterskeförening
Tankesmedjan Tobaksfakta
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet.

Inbjudna gäster och politiker som gästar Hälsotorget

Torsdagen den 5 december

11.30 Gunvor G Ericson (MP)
13.00 Lena Hallengren (S)
13.30 Anders W Jonsson (C)
14.00 Magnus Sjödahl (KD)
14.30 Henrik Ripa (M)

Fredag den 6 december

10.30 Lars-Erik Holm, General Direktör Socialstyrelsen
14.30 Barbro Westerholm (FP)

Till Hälsotorgets medverkan i scenprogrammet >>