Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Globalt perspektiv på klimat och hälsa

British Medical Journal har påtalat att klimatkrisen är 2000-talets största hälsofråga. Läkare för miljön samarrangerar program för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarnas effekter på vår hälsa.

Torsdag den 4 december 2014

 

Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra?
Moderator: Gösta Alfvén, Läkare för Miljön

Vad händer med klimatet? Senaste nytt inom klimatforskningen

Professor Gunilla Svensson, Meteorologiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet.

Hälsoeffekter till följd av klimatförändring
Professor Anthony Costello, International Child Health, Director of the Institute for Global Health, University College, London.

Hur kan vi förbättra utbildningen på läkarlinjen om klimatkrisens hälsoeffekter
Lena Hillert, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm.

Vad kan doktorn göra?
Inlägg från Peter Friberg SLS, Heidi Stensmyren, ordförande SLF och Sven Blomqvist, ordförande LfM.

Arrangörer: Läkare för miljön, sektionerna för Arbets- och miljömedicin, Infektionssjukdomar och Pediatrik.

Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi – var går gränsen för ett livsbejakande klimat?
Medverkande: Prof Tord Kjellström, Health and Environment International Trust, Mapua, Nya Zeeland

Professor Kjellströms nuvarande forskningsområde är främst klimatförändringarnas hälsoeffekter på arbetsmiljön i ett globalt perspektiv. Han initierade för sex år sedan ‘High Occupational Temperature Health and Productivity Suppression’ programmet (Hothaps), som är ett multicenterprogram som studerar  hettaexponering under arbete och den globala uppvärmningens effekter på hälsa och ekonomi. Programmet bedrivs i samarbete med ett 10-tal institutioner runt om i världen och har producerat mer än 50 internationella artiklar. Fokus kommer att vara på de effekter som hittills underskattats och vad svenska läkare nu och i framtiden kan göra för att minska de negativa effekterna.

Arrangörer: Läkare för miljön