Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Tema global hälsa

Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt på hälsan i världen. Här presenteras programpunkter med tema global hälsa.

Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra?

Aaktuell presentation av klimatrelaterade hälsoeffekter
Medverkande: Gösta Alfven, Gunilla Svensson, Anthony Costello,Peter Friberg, Marie Wedin och Sven Blomqvist.

Global Hälsa-symposium
Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt på hälsan i världen.Symosiet ger en bred överblick över Global Hälsa ur ett svenskt perspektiv, levererat av några av landets ledande experter.
Medverkande: Johan Attfors, Susanne Ehn, Peter Friberg, Hampus Holmer, Anders Nordström, Eugene Bushayija, Helena Frielingsdorf, Sophie Graner, Åsa Leufvén, Anders Molin, Andreas Mårtensson, Helena Nordenstedt, Johan von Schreeb och Emma Spak.

Global Hälsa- i praktiken
Inom medicin- och särskilt inom pediatrik blir ett globalt synsätt mer och mer nödvändigt genom globalisering, migration och för att uppfylla FNs barnkonvention och FNs milleniemål. Global medicinsk kunskap behövs både för arbete i Sverige och utom landets gränser. Hur skall vi från den svenska professionen kunna bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomars hälsa i världen? Vilka färdigheter behövs?
Medverkande: Maria Mossberg, Johanna Rubin, Thomas Brune, Marja Jurvanen,
Britt Gustafsson, Kathy Falkenstein- Hagander, Lars Hagander, Louise Laurell, Lars Almroth, Johanna Kuisma Löfbom, Christian Gadsbøll och Susanna Myrnerts.

Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi -var går gränsen för ett livsbejakande klimat?

Presenterar klimatförändringarnas hälsoeffekter på arbetsmiljön i ett globalt perspektiv.
Medverkande: Tord Kjellström

Ebola i Västafrika – hur berör det oss?

Ebolaepidemin i Västafrika har lyft riskerna med denna sjukdom i resursfattiga länder och frågan om vilken beredskap som krävs i Sverige vid dessa utbrott. Det finns ett behov att förmedla både hur utvecklingen ser ut i Västafrika och hur vi arbetar med att förbereda oss för misstänkta fall i Sverige.
Medverkande: Anders Tegnell, Elin Folkesson, Ulf Törnebladh, David Ekqvist, Thomas Tolfvenstam. Per Follin och Christer Janson.