Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Global hälsa i fokus

Svenska Läkaresällskapet fortsätter att prioritera global hälsa och ämnet lyfts i flera programpunkter under årets Medicinska riksstämma. Global hälsa berör oss alla. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Det finns hopp. I många fall går det åt rätt håll. Men det är mycket kvar att göra. Vi ser fram emot ett ökat fokus på frågan!

Torsdag 5 december

En annan sorts krig – om konfliktrelaterat sexuellt våld

Tid: 10.15–11.45 sal a4
Medverkande: Margot Wallström, Nina Rose (moderator), Sveriges kvinnliga läkares förening.
Beskrivning: Om arbetet mot ökat sexuellt våld som medveten strategi i krig. Margot Wallström har varit FN:s representant för att arbeta mot kvinnors särskilt utsatta situation under krig och konflikter.
Arrangör: Sveriges kvinnliga läkares förening

Fredag 6 december

Klondyke revisited – gruvboomen i Sverige en utmaning för arbets- och omgivningsmiljö

Tid: 08.30–10.00 sal 35/36
Medverkande: Eva Vingård (moderator), Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet, Kaj Elgstrand, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet, Bengt Järvholm, Arbets- och miljömedicin, Umeå Universitet, Lage Burström, Arbets- och miljömedicin, Umeå Universitet, Vagn Englyst, FHV, Boliden AB.
Kort sammanfattning: Symposiet belyser faktorer av betydelse för arbets- och omgivningsmiljö med dagens gruvboom. Olika myndigheter och organisationer liksom forskare måste samarbeta för en hållbar utveckling för individ och miljö.
Arrangör: Arbets- och miljömedicin

Food, health and sustainability

Tid: 12.30–14.00 sal a4
Medverkande: Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, Gunhild A. Stordalen, Stordalen Foundation, Oslo, Anders Wijkman, The Club of Rome, Winterthur, Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Beskrivning: Only an integrated holistic approach to food can reduce health inequalities and prevent chronic diseases, while we produce enough food, but by a “greener” agriculture reducing greenhouse gas emissions.

Klimatkris! Behöver doktorn bry sig?

Tid: 14.30–16.00 sal 26
Medverkande: Gösta Alfvén (moderator), Läkare för Miljön & Karolinska sjukhuset, Anne von Heideman, Läkare för Miljön & Akademiska sjukhuset, Gunilla Svensson, Meteorologiska institutionen och Bohlincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet, Joakim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå, Folke Tersman, Uppsala universitet, Peter Friberg, Svenska Läkaresällskapet.
Beskrivning: Klimatförändringen kan orsaka allvarliga konsekvenser för mänsklig hälsa. En aktiv läkarkår kunde bidra med att belysa problemets allvar och medverka till att påskynda processen för utsläppsminskning.
Arrangör: Läkare för miljön