Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Ledande experter i ett symposium om global hälsa

Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt på hälsan i världen. Under SLS välbesökta konferens Global Health Beyond 2015 förra året blev det tydligt att intresset för Global Hälsa är stort i Sverige, något som vi sedan länge noterat bland studenter där intresset bland annat kanaliserats genom omfattande utbytesverksamhet vid landets läkarutbildningar, fullsatta kurser i Global Hälsa och intensiv verksamhet inom studentorganisationer som IFMSA.

I en allt mer global värld växer vikten av kompetens inom globala hälsofrågor även bland svenska läkare. För att bygga vidare på detta intresse, både bland verksamma och blivande läkare, arrangerar Svenska Läkaresällskapets  Kandidatförening, i samarbete med International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) Sweden ett symposium i ämnet vid årets Medicinska Riksstämma.

Torsdag den 4 december kl. 08.30-10.00

Global Hälsa-symposium

Medverkande (* = Moderator)
Hampus Holmer* 1, Johan Attfors*2, Anders Nordström 3, Peter Friberg 4, Sarah Wamala 5, Susanne Ehn 6,
Hans Rosling
7
1Kandidatföreningen, 2IFMSA-Sweden, 3Utrikesdepartementet, Stockholm, 4Sahlgrenska Akademin, Göteborg, 5Socialdepartementet, Stockholm, 6Lunds universitet, Lund, 7Karolinska institutet, Stockholm, Sverige