Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Fysisk aktivitet som behandling

Stillasittandet har visat sig öka risken för diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdom. I somras publicerades en studie i Journal of the National Cancer Institute som lade ett antal olika cancersjukdomar till listan på vad ett inaktivt liv riskerar att medföra. Studien, som omfattade mer än 4 miljoner individer och närmare 69 000 cancerfall, fick stort genomslag i media.

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som Socialstyrelsen
presenterade 2011 nämner fysisk aktivitet. Manualen FYSS, som blir klar 2015, går ett steg längre och ser fysisk aktivitet inte bara som sjukdomsprevention utan även som sjukdomsbehandling:

– Att röra på sig är viktigt inte enbart för att förebygga sjukdomar, utan även som behandling. Syftet med eftermiddagen är att ge våra kollegor redskap att fånga upp detta och på bästa sätt förmedla det vidare och motivera patienterna. Ämnet är högaktuellt. Nu är det dags att vi läkare tar ställning för ett aktivt liv så att vi kan motivera våra patienter, säger Eva Zeisig, överläkare, Med. Dr, Specialist i ortopedi vid Sollentuna specialistklinik och sektionsansvarig i Levandsvaneprojektet.

Under eftermiddagen presenteras också nyheter i den uppdaterade manualen och hur man inom vården kan använda FYSS.

Torsdagen den 4 december kl. 13:30-18:00

Fitness = FYSS
Medverkande: Gordon O Matheson, Maj-Lis Hellenius,  Carl Johan Sundberg, Mats Börjesson, Matthias Lidin, Jill Taube, Hans Lingfors, Maria Bjerstam, Irene Nilsson Carlsson.