Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Fri kongressavgift till årets Medicinska riksstämma för Svenska Läkaresällskapets medlemmar


Medicinska riksstämman erbjuder en unik möjlighet till specialitetsövergripande utbildning för läkare i alla stadier av yrkeslivet. Under de två senaste åren har ett omfattande förbättringsarbete genomförts för att modernisera och effektivisera mötet, för att kunna fortsätta erbjuda ett högkvalitativt program. Det är med glädje vi i år kan ge våra medlemmar fri entré till Riksstämman fram till och med den 15/11 2015. Observera att medlemsavgiften till Svenska Läkaresällskapet ska vara betald vid registreringen till årets Medicinska riksstämma. Sista dag att registrera sig till mötet för fri kongressavgift är den 15/11.

-    Riksstämman drogs med stora ekonomiska och organisatoriska problem vilket innebar förluster för SLS under flera år. Som ideell medlemsorganisation såg vi det nödvändigt att införa en starkt subventionerad kongressavgift även för SLS medlemmar. SLS ekonomi är nu positiv och stabil, och vi ser därför möjlighet att erbjuda medlemmarna fri entré till årets möte. Vår förhoppning är att fler därigenom får fortbilda sig och uppleva den dynamiska mötesplatsen Medicinska riksstämman, säger Filippa Nyberg, Svenska Läkaresällskapets VD.

-    Det här är positiva nyheter som vi vet att många av våra medlemmar uppskattar. I dagens slimmade hälso- och sjukvårdsorganisationer krymper möjligheterna till fortbildning, en trend som vi vill vända.  Vidareutbildning och fortbildning av läkare i breda medicinska frågor är viktigt och i år hoppas vi att fler nu ges möjlighet att delta, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Medicinska riksstämman arrangeras den 3-4 december 2015 på Stockholm Waterfront. Årets tema är ”Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter”.

-    Det blir två intensiva dagar med ett högkvalitativt vetenskapligt program med nationella och internationella föreläsare, debatter och ST-kurser. Programmet granskas av LIPUS och certifieras av Svenska Läkaresällskapet, säger Catarina Almqvist Malmros ansvarig för det vetenskapliga programmet och ordförande i Delegationen för Medicinska riksstämman.

Bli medlem för fri kongressavgift till årets Medicinska riksstämma!

Mer information om medlemskap