Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Framtidens Specialistläkare på Riksstämman

I år fortsätter vårt samarbete med Framtidens Specialistläkare som arrangerar fyra sammanhållna programpunkter under årets Medicinska riksstämma.

Vår stund på jorden, om tiden och livet som läkare

Medverkande: Ola Björgell, Docent, Lunds Universitet, Regionöverläkare, Region Skåne.
Anknyter programpunkten till ST-utbildningens delmål?: Ja, delvis
Delmål: Kommunikativ kompetens, del av delmål 13-15 för ST 2008, motsvarande delmoment från delmål a2 samt b1 i ST 2015.
PROGRAMBESKRIVNING: Har Du funderat på varför tiden går olika fort och upplevt att den går fortare ju äldre man blir och på de långa sommarloven som barn? Varför går tiden olika fort, och kan ett ögonblick vara för evigt? Ola samtalar och funderar kring vår stund på jorden som läkare, tillsammans med deltagarna, och om skillnaden mellan att vara lycklig och att lyckas. Vad är egentligen viktigast i Ditt liv, och när har Du tänkt få tid till det?
PROGRAMPUNKTENS MÅL: Kommunikation och reflektion om att vara läkare och kring livet i allmänhet

Likarätt i teori och praktik – så kan du göra vården mer jämlik för dina patienter

Medverkande: Jonas Ålebring, ST-läkare Anestesi och intensivvård, Kristianstad
Anknyter programpunkten till ST-utbildningens delmål?: Ja, delvis
Delmål: Kommunikativ kompetens, del av delmål 13-15 för ST 2008, motsvarande delmoment i delmål a2 samt b1 i ST 2015.
PROGRAMBESKRIVNING: Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att vårdpersonal ska verka för en god hälsa och en vård på lika villkor på hela befolkningen. Trots detta finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i vårt samhälle och det finns omotiverade skillnader i den vård som erbjuds olika människor för samma tillstånd. Genom ökad medvetenhet, ett gott bemötande och höjd likarättskompetens kan vårdpersonal göra mycket för en mer jämlik vård. Detta utbildningspass tar upp diskrimineringslagen, hur jämlik hälsan och vården egentligen är i Sverige och hur vi som arbetar i hälso- och sjukvården kan dra vårt strå till stacken.
PROGRAMPUNKTENS MÅL: Genom ökad medvetenhet, ett gott bemötande och höjd likarättskompetens kan vårdpersonal göra mycket för en mer jämlik vård.

Att skära eller skriva - det är frågan?    

Medverkande: Åke Lasson, tidigare vid kirurgkliniken Universitetssjukhuset SUS, Malmö.
Anknyter programpunkten till ST-utbildningens delmål?: Ja, delvis
Delmål: Kommunikativ kompetens, del av delmål 13-15 för ST 2008, motsvarande delmoment från delmål a2 samt b1 i ST 2015.
PROGRAMBESKRIVNING: Efter 35 år som aktiv övre gastrokirurg och forskare på Universitetsklinik sadlade jag hösten 2009 om och började två års heltidsstudier på Lunds Universitets Författarskola. Studierna bedrevs parallellt med 50 % tjänst kvar på kirurgen. Resultatet av studierna kom ut i skönlitterär form i min debutroman "Blicken" mars 2014 och kommer i augusti även ut i pocket.
Romanen är skriven som en fiktiv ramberättelse i sjukhusmiljö runt 15-talet helt autentiska egna patientmöten. Jag försöker framför allt beskriva vad som rör sig i kirurgens hjärna och känsloliv under mötet med hårt drabbade akut- eller cancerpatienter. Fokus är läkaryrkets mjuka sidor och inte det rent tekniskt medicinska, även om realistiska operationsscener också finns med.
Jag kommer att berätta om "Blicken", vägvalet, vilka skrivarutbildningar som finns och hur jag löste det ekonomiskt. Vad lär man sig på en skrivarkurs? Hur bibehåller man läkarsekretessen? Hur väljer man förlag alternativt egenutgivning och hur aktiv är man själv i marknadsföringen?
PROGRAMPUNKTENS MÅL: Läkare skriver skönlitterärt

Att tänka med pennan tillsammans med andra -  tanke- och textutbyte är värdefullt på vägen mot professionell kompetens

Medverkande: Elisabet Wilhelmsson, adjunkt och tidigare språkpedagog, Lunds universitet,Cecilia Benoni, docent och senioröverläkare, Skånes universitetssjukhus.
Anknyter programpunkten till ST-utbildningens delmål?: Ja, delvis
Delmål: Kommunikativ kompetens, del av delmål 13-15 för ST 2008, motsvarande delmoment från delmål a2 samt b1 i ST 2015.
PROGRAMBESKRIVNING:Språket bär våra erfarenheter och är vårt viktigaste redskap för att förmedla och förstå. Att skriva är en beprövad humanistisk metod för självreflektion. Ett kreativt skrivande vidgar språk och tanke och öppnar som metod nya möjligheter för  både individuell och kollektiv reflektion. En läkare behöver bevara och utveckla empati och lyhördhet inte bara mot patienten utan också mot sig själv.  Kommunikation inom och mellan människor med liknande erfarenheter är en viktig förutsättning för professionell utveckling. En skrivargrupp erbjuder ett forum för tanke- och textutbyte och möter behovet av att reflektera över kliniska och existentiella erfarenheter i rollen som läkare. Ledarnas två professioner är en tillgång i både tanke- och textarbete och i diskussionerna
PROGRAMPUNKTENS MÅL:Med utgångspunkt från våra tidigare erfarenheter under AT vill vi  lyfta fram skrivandets unika möjligheter för läkares kompetensutveckling under ST, samt i fortbildningen som del i det livslånga lärandet.