Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Svenska Läkaresällskapet lanserar ”Framtidens Medicin & Hälsa” – den nya mötesplatsen för hälso- och sjukvårdens utveckling


Svenska Läkaresällskapet inviger den 14-15 november 2017 ”Framtidens Medicin & Hälsa” – en ny arena för möten och samtal om hälso- och sjukvårdens utveckling.

Under två dagar arrangeras vidareutbildning och fortbildning, debatter och seminarier kring hälso- och sjukvårdens viktigaste utmaningar inom forskning, utbildning, etik och kvalitet.Kongressen vänder sig till läkare, studenter, andra vårdprofessioner, forskare, beslutsfattare, myndigheter, organisationer och näringsliv.

Initiativet med Framtidens Medicin & Hälsa är i linje med Läkaresällskapets ambition om en jämlik, högkvalitativ vård och hälsa som utgår från patienternas och samhällets behov.

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar som kräver nya tvärprofessionella samverkansformer och arbetssätt. Vi måste gemensamt fundera på hur vi kan utveckla sjukvårdens organisation, värdegrund, kunskapsutveckling och former för prioriteringar. Svenska Läkaresällskapet och läkarkåren är med sin kompetens en självklar drivkraft i denna utveckling, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läkaresällskapet har med anledning av detta valt att vidareutveckla Medicinska riksstämman till en ny mötesarena för frågor som rör framtidens medicin och hälsa.

– Grundtanken med Riksstämman var från början att erbjuda Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner en gemensam plattform för sina årsmöten. Det var ett väldigt framgångsrikt koncept som fungerade väl under många år, men idag ser vi inte längre samma behov. Sektionerna arrangerar sedan flera år egna möten på annat håll. Vi vill istället erbjuda en ny arena som samlar läkarkåren och övriga aktörer i hälso- och sjukvården kring de viktigaste utmaningarna inom området för medicin och hälsa, avslutar Stefan Lindgren.

Framtidens Medicin & Hälsa arrangeras den 14-15 november 2017 på Stockholm Waterfront. Kongressen vänder sig till läkare, övriga i vårdteamet, studenter, forskare, beslutsfattare, myndigheter, organisationer och näringsliv. Mer information uppdateras löpande här >>