Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Hur möter vi de nya EU-reglerna om fortbildning?

Scenprogram torsdag den 4 december kl. 15.30

EU:s moderniserade yrkeskvalifikationsdirektiv anger att fortbildning för de statligt reglerade professionsyrkena ska främjas. Enligt betänkandet SOU 2014:9 kan Socialstyrelsen få uppgiften att ta fram en föreskrift om reglering av fortbildningen.

Hur kan läkarprofessionen svara upp mot de ökande kraven på fortbildning och hur bör arbetsgivarna agera? En panel med företrädare för professionen, huvudmännen och staten samtalar om hur Sverige kan möta upp det nya EU-direktivets krav på fortbildning. Inlägg från auditoriet välkomnas.

Medverkande: Stefan Lindgren, vice ordf SLS, Eva Engström, ledamot i centralstyrelsen, Sveriges Läkarförbund, Gösta Eliasson, ordf Fortbildningsrådet, Svensk förening för allmänmedicin, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg,  SKL, Åsa Uhlin, journalist, moderator.

Arrangör: SLS