Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Fortbildning i fokus – lockade fler yngre läkare till Medicinska riksstämman


Medicinska riksstämman, Sveriges största möte över läkares specialitetsgränser, gick av stapeln i centrala Stockholm den 4-5 december, med fokus på fortbildning inom medicinsk vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.


Flera av de debatter som Läkaresällskapet medverkat i under året lockade till fortsatt intensiv diskussion på Riksstämman. Det vetenskapliga programmet innehöll övergripande ämnen av intresse för flera specialiteter: global hälsa, jämlik vård och hälsa, vårdens organisation och styrning, etik, patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, organdonation, smärta, reumatologi och psykiatri med mera.

– Vi är mycket nöjda med det högkvalitativa vetenskapliga programmet, säger Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare. Det fyller ett viktigt syfte i dagens hälso- och sjukvård.

En av årets höjdpunkter var Sir Michael Marmots invigningsföreläsning om ojämlik hälsa som samlade många åhörare. Marmots forskning visar att ojämlikhet skapar ohälsa. För att förbättra hälsan måste klyftorna i samhället utjämnas. Ett ansvar som vi alla bär, menade Marmot.Trots att det gått mindre än ett dygn sedan statsminister Stefan Löfven utlyst nyval, deltog Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som planerat vid årets invigning den 4 december. Wikström betonade att regeringen tänker fortsätta att regera till nyvalet i mars och planerar att gå vidare med att tillsätta en nationell kommission för jämlik hälsa.

Riksstämman lockade i år fler yngre läkare medan antalet icke yrkesverksamma läkare, liksom antalet utställare, sjönk något.

– Det positiva mottagandet av andra året av Medicinska riksstämman i ny tappning ger tillförsikt inför framtiden konstaterar Filippa Nyberg, Läkaresällskapets VD.