Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Fokus på psykiatri

I år har Svenska Psykiatriska Föreningen fler inslag än tidigare på Medicinska riksstämman. Ta del av deras program och kom och lyssna till Sveriges främsta experter.

Torsdag den 4 december

Psykiatri i tiden

Lena Flyckt ordförande i SPF medverkar i symposiet Psykiatri i tiden, som även inleder de psykiatriska inslagen. Det riktar sig till alla som kommer i kontakt med psykiskt sjuka patienter och kommer att beröra hur man kan förebygga suicid.

Medverkande (* = Moderator)
Lena Flyckt*1, Mikael Landén 2, Ullakarin Nyberg 3, Johan Franck 4, Simon Kyaga 5

1Ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen, Stockholm, 2Göteborgs universitet, Göteborg, 3Norra Stockholms psykiatri, 4Karolinska institutet, Stockholm, Sverige, 5Inst f medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige'

Den psykiatriske och somatiske patienten – en och samma

Under seminariet Den psykiatriska och somatiska patienten – en och sam-
ma, illustreras med ”Dr. House”-liknande fall hur konsultationspsykiatrin kan bidra till god behandling vid komplex samsjuklighet

Medverkande
(* = Moderator)
Marie Bendix*1, Lars Wahlström 1, Thomas Eklundh 2, Rebecca Andersson 3
1Konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukuset Huddinge, 2Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 3Beteendemedicinskt smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Sverige

Fredag den 5 december

När psykiatri och rättsväsendet möts – vad kan vi lära av fallet Thomas Quick?

En expertpanel, som modereras av Niklas Långström, reder ut vad vi egentligen vet om fallet Thomas Quick, vilka samhällets brister bestod av, och framför allt tittar på vad vilka lärdomar man kan dra. Här finns plats för både konstruktiv diskussion, självkritik och framåtriktning.

Medverkande
(* = Moderator)
Niklas Långström* 1, Ing-Marie Wieselgren 2, Ulf Åsgård 3, Eva-Marie Lauren 4
1professor i psykiatrisk epidemiologi , chef inom Kriminalvårdens FoU, 2SKL, Stockholm, 3-, Solna, 4Rättspsykiatri Vård, Stockholm, Sverige

Filmvisning av guldbaggevinnaren ”Ångrarna”

Det psykiatriska programmet på Riksstämman avslutas med en filmvisning av den guldbaggevinnande filmen Ångrarna, som handlar om människor som gjort ett juridiskt och kirurgiskt könsbyte, men därefter ångrat sig. Filmen handlar om de oåterkalleliga livsval vi fattar och som vi ibland ångrar, och måste lära oss att hantera. Filmvisning avslutas med en efterföljande diskussion med Cecilia Dhejne kring människor som gjort ett juridiskt könsbyte och en kirurgisk könskorrigering och därefter ”ångrat” sig.

Medverkande (* = Moderator)
Cecilia Dhejne 1, Axel Haglund*2, Maria Larsson 3
1Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 2Norra Stockholms Psykiatri, 3Överläkare i psykiatri Norra Stockholms Psykiatri , Stockholm, Sverige