Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Ebola i Västafrika – hur berör det oss?

Ebolaepidemin i Västafrika har lyft riskerna med denna sjukdom i resursfattiga länder och frågan om vilken beredskap som krävs i Sverige vid dessa utbrott. Det finns ett behov att förmedla både hur utvecklingen ser ut i Västafrika och hur vi arbetar med att förbereda oss för misstänkta fall i Sverige.

Ebola är en av blödarfebrarna som orsakat utbrott av varierande storlek i Afrika under de senaste decennierna. Från dessa erfarenheter vet vi hur dessa utbrott kan stoppas och flertalet har också varit ganska små. Nu sprids sjukdomen på ett explosionsartat sätt i Västafrika och arbetet med att stoppa spridningen har haft stora problem. Den svenska beredskapen har utvecklats ända sedan 90-talet och har nu testats på olika sätt vilket beskrivs från olika aspekter. 

Program

Det största ebolautbrottet någonsin
Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten

Egna upplevelser av utbrottet på plats
Elin Folkesson, specialistläkare infektion, verksam för Läkare utan gränser i Västafrika

Hur bör sjukvården hantera misstänkta fall av ebola?

Ulf Törnebladh, med dr, infektionsläkare och medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

Beredskapen i Sverige – vård av patienter med ebola

David Ekqvist, ST-läkare infektion, Högisoleringsenheten, Landstinget i Östergötland

Beredskapen i Sverige – diagnostiken av ebola
Thomas Tolfvenstam, medicinskt ansvarig för beredskapsdiagnostiken, Folkhälsomyndigheten

Beredskapen i Sverige – smittskyddets roll
Per Follin, smittskyddsläkare, Västra Götaland

Beredskapen i Sverige – kommunikation

Christer Janson, presschef, Folkhälsomyndigheten

Fredag den 5 december kl. 14.30-16.00

Ebola i Västafrika – hur berör det oss?

Medverkande (* = Moderator
Anders Tegnell* 1, Elin Folkesson 2, Ulf Törnebladh 3, David Ekqvist 4, Thomas Tolfvenstam 5, Per Follin 6, Christer Janson 7

1Folkhälsomyndigheten, Stockholm, 2Infektion, Luleå, 3Socialstyrelsen, Stockholm, 4Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, 5Karolinska institutet, Stockholm, 6Västra Götaland, Göteborg, 7Presschef, Folkhälsomyndigheten, Stockholm, Sverige