Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De nya överlevarna

Cystisk fibros är en ärftlig progressiv sjukdom med manifestationer i flera organ. Den dominerande manifestationen är påverkan på övre och nedre luftvägar med kronisk bakteriell infektion som successivt destruerar lungorna. Majoriteten har pankreasinsufficiens och nutritionsproblem med viktnedgång, diarré och förstoppning. Andra sjukdomsmanifestationer som kan drabba patienterna är biliär levercirrhos, CF relaterad diabetes, infertilitet och komplikationer till behandling.

För några årtionden sedan uppnådde få patienter vuxen ålder, men med bättre behandling når allt fler vuxen ålder. Lungtransplantation kan förlänga överlevnaden för svårt sjuka patienter. Idag är majoriteten vuxna och kommer att behöva medicinsk hjälp från flera discipliner.

Kom och lär dig mer om en av Sveriges vanligaste och allvarligaste ärftliga sjukdomar. En sjukdom som berör många specialiteter.

Fredag den 5 december

Cystisk fibros, en angelägenhet för vuxenvården och en utmaning för många specialiteter

Medverkande (* = Moderator)
Lena Hjelte*1, Anders Lindblad 2, Marita Gilljam*3, Jarl Hellman 4
1Karolinska institutet, Stockholm, 2Drottning Silvias Barnsjukhus, 3Lung- och allergikliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 4Uppsala universitet, Uppsala, Sverige