Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Cigarettrök kan orsaka reumatiska sjukdomar och MS Inbjudan till föreläsning och symposium vid Medicinska riksstämman

Svenska forskare har visat att cigarettrök kan vara en orsak till flera olika kroniska inflammationssjukdomar, som ledgångsreumatism, muskelinflammation och multipel skleros (MS). Risken att drabbas av sådana sjukdomar efter cigarettrökning är också beroende av arvsanlag och individer med vissa arvsanlag har många gånger ökad risk (jämfört med icke-rökare) att drabbas.

– Sjukdomarna kan börja som en rökskada i lungorna, och de immunologiska reaktioner som börjar där kan sedan sprida sig vidare till leder, muskler eller
nerver – beroende på vilka arvsanlag som rökaren bär på. Ett exempel på betydelsen av rökning – och av att inte röka – är att en tredjedel av alla fall av den allvarligare former av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) skulle kunna undvikas om ingen rökte, säger professor Lars Klareskog, Karolinska institutet.

Forskningsresultaten om rökning och de kroniska inflammationssjukdomarna kommer att presenteras dels i ett symposium kring de olika sjukdomarna, dels i en temaföreläsning av professor Lars Klareskog. Klareskog tilldelades i maj, som första svensk, det prestigefyllda Crafoordpriset för sin forskning kring samverkan mellan arv och miljö vid uppkomst av ledgångsreumatism, RA.

Ett särskilt symposium kommer att beskriva sambandet mellan arv och miljö för uppkomsten av inflammationssjukdomarna myosit, sarkoidos och multipel skleros (MS). En anledning till att Sverige ligger i världsklass inom forskning på inflammatoriska systematiska sjukdomar är de svenska patientregistren. Dessa kan användas för att förstå hur sjukdomarna uppkommer och hur de skulle kunna förebyggas:

– Här finns en unik möjlighet att följa dessa patienter och studera skillnader epidemiologiskt med långtidsuppföljning, säger Ingrid Lundberg, professor i reumatologi vid enheten för reumatologi vid Karolinska institutet.

Tillsammans med forskare och kliniker inom neurologi och lungmedicin kommer hon att beskriva lungans betydelse vid systematiska inflammatoriska sjukdomar i ett särskilt symposium under Medicinska riksstämman på Waterfront Congress Centre i Stockholm, 5-6 december.

Programpunkter under riksstämman

Samverkan mellan omgivningsfaktorer och gener för uppkomst av reumatoid artrit
Föreläsare:
Lars Klareskog, Karolinska institutet

Lungan och dess betydelse vid systematisk inflammatorisk sjukdom
Medverkande
: Ingrid Lundberg, Enheten för reumatologi vid KI, Anders Eklund, Enheten för lungmedicin vid KI, Lars Alfredson, Institutet för miljömedicin, Anca Catrina, Enheten för reumatologi, Johan Grunewald, Enheten för lungmedicin vid KI, Tomas Olsson, Enheten för klinisk och experimentell neuroimmunologi vid KI.

Årets Medicinska riksstämma arrangeras av Svenska Läkaresällskapet (SLS) och äger rum den 5–6 december mitt i centrala Stockholm, på Stockholm Waterfront Congress Centre. Riksstämman är en mötesplats för läkares fortbildning med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. Förste huvudpartner är Svenska läkarförbundet och Läkartidningen.

Pressackreditering

Anmälan görs på http://bit.ly/1bmiMZP

För information om pressackreditering och intervjuer, kontakta

Tove Smeds på 0720-46 91 43 eller via epost: tove.smeds@inpress.com.

Till pressmeddelande publicerat på My News Desk