Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Bättre patientcentrerad vård med nytt rondsystem

Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, har tilldelats Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell, och vardagsnära etik.

"Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum" lyder en del av motiveringen.

Valdemar kommer till årets Medicinska riksstämma för att berätta om sina insatser för utvecklingen av en ny slags sjukhusrond vid Medicinkliniken i Kungälv.


Torsdag den 3 dec kl. 12.30-13.00 sal 26
Bättre patientcentrerad vård med nytt rondsystem

Patientcentrerad vård har lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum. Genom det nya rondsystemet har man arbetat aktivt med grundläggande vardagsetiska frågeställningar som sekretess, integritet och delaktighet. Det nya rondsystemet som frångår den traditionella vandringen från säng till säng innebär ett nytt sätt att tänka som fått spridning såväl nationellt som internationellt.