Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Föreläsare i urval

Till Medicinska riksstämman kommer nationellt och internationellt framstående läkare, forskare och myndighetsrepresentanter för att delta i årets program. Ta del av ett urval.


Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

(Öppningstalar på invigningen den 4 december kl. 12.10.)


Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

 


Michael Marmot, UCL Institute of Health Equity, London, Storbritannien

(Health equity and social justice)

Bea Uusma, läkare och författare

(Bea Uusma och Andrée-expeditionen - jakten på att lösa en medicinsk deckargåta)

Peter Friberg,Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

(Global hälsa) (Vårdprogram för fetma i Sverige: Presentation av aktuella program och debatt) (Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra?)

Kerstin Nilsson, ordförande Svenska Läkaresällskapet

(Levnadsvanor i vården: Är vi på rätt väg?) (Nationella diagnostik- och behandlingsrekommendationer – är det professionens ansvar?)

Brent C. James, M.D., M.Stat.
Executive Director – Institute for Health Care Delivery Research
Vice President – Medical Research and Continuing Medical Education Intermountain Healthcare

(Deltar via länk i programpunkten "Förbättringsarbete i vården för ökad kvalitet, säkerhet och värdeskapande")

Filippa Nyberg, VD Svenska Läkaresällskapet

(Läkemedels användning och effekter i befolkningen – hur kan vi förbättra uppföljningen. NEPI 20 år)

Karl Sallin, SLS Nämnd och En värdefull vård, Stockholm

(Styrning av vården)

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

(Ett modernt kunskapsutbyte mellan läkare och läkemedelsföretag)

 

Ing-Marie Wiselgren, SKL

(När psykiatri och rättsväsendet möts – vad kan vi lära av fallet Thomas Quick?)

Tord Kjellström, Director, Health and Environment International Trust (research centre), Mapua, New Zealand

(Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi  -var går gränsen för ett livsbejakande klimat?)

Kristina Söderlind Rutberg, Sällskapets etikdelegation

(Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt?)
(e-Läkekonst – går det att förena empati och high tech?)


Tim Naimi, Schools of Medicine and Public Health, Boston University, Boston, USA

(Hälsovinster med måttligt drickande – en myt?)

Madeleine Leijonhufvud, Professor emerita i straffrätt

Årets Karolina Widerström-föreläsare. Inbjuden av Kvinnliga Läkares Förening. Medverkar i programpunkten "Behovet av kunskapsöverföring och samverkan mellan medicin och juridik".

Gary B. Smith, Centre of Postgraduate Medical Research & Education, The School of Health & Social Care, Bournemouth University, Bournemouth, Storbritannien

(Patienten i fara! Tidig upptäckt och åtgärd av livshotande tillstånd och modet att inte försöka bota, men vårda den döende patienten. Ett ansvar för hela vården)

Anna Léfèvre-Skjöldebrand,  VD, Swedish MedTech

(e-Läkekonst – går det att förena empati och high tech?)


Tom Pettersson, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland

(IgG4-relaterad sjukdom – antikroppsmedierade sjukdomstillstånd med varierande klinik)

Anne Carlsson, Ordförande, Reumatikerförbundet

(e-Läkekonst – går det att förena empati och high tech?)

Anthony Costello, International Child Health and Director of the UCL Institute for Global Health, London, Storbritannien

(Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra?)

Monica Östensen, National Center Of Pregnancy And Rheumatic Disease

(Graviditet och reumatisk sjukdom: Vilka är riskerna och möjligheterna?)

Peter Margolis, ”Andersen Center”, Cincinnati Childrens Hospital, USA

(Förena kliniskt förbättringsarbete, verksamhetsutveckling med förbättringsvetenskap (improvement science) och klinisk forskning)

Nina Rehnqvist, Ordförande, SBU

eLäkekonst – går det att förena empati och high tech?
Incidenter i vården: Hur tar vi till vara erfarenheterna för en säkrare vård

Gordon O. Matheson, Professor of Orthopaedic Surgery (Sports Medicine) at the Stanford University Medical Center, USA

(Fitness = FYSS; Exercise is medicine)

Maj-Lis Hellenius, Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

(Förebygg sjukdomar med samtal om mat)

Simon Kyaga, Inst f medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm

(Psykiatri i tiden)Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Stockholm/Östersund

(Social hållbarhet för minskade ojämlikheter i hälsa – forskning, praktik, och politik)

Åsa Wetterqvist, Folkhälsomyndigheten, Stockholm

(Motiverande samtal-MI i ett nötskal. Workshop om kortare tillämpningar av MI)

 

Lotti Helström, Akutmottagning för våldtagna kvinnor, Stockholm

(Vad vet de om människor? - Om behovet av icke-juridisk kunskap i lagstiftning och rättstillämpning)

Carl-Erik Flodmark, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

(Vårdprogram för fetma i Sverige: Presentation av aktuella program och debatt)

Frida Nobel, Kunskapsstöd, Socialstyrelsen, Stockholm

(Framtidens läkemedelsbehandling – en äldrefråga med nya utmaningar)

Anders Ågård, SLS Delegation för medicinsk etik/Vuxenspecialistcentrum, Angereds närsjukhus, Göteborg

(Ronden – kan den tillgodose patientens rätt till delaktighet och integritet?)

Li Felländer-Tsai, CLINTEC, KI, Stockholm

(Svenska läkaresällskapets sektioner och de nationella kvalitetsregistren)

Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Stockholm

(Fitness = FYSS. Varför och hur?)

Lollo Makdessi, Läkaruppropet, En värdefull vård, Stockholm

(Styrning av vården)

Anna Ekström, Generaldirektör, Skolverket

(Är skolan anpassad till barnen?)

Sven Wåhlin, Beroendecentrum, Riddargatan 1 Mott. för alkohol och hälsa, Stockholm

(Att ha något mer att erbjuda vid alkoholproblem. Workshop om "15-metoden")
(Berusningsdrickande - Hur uppmärksammar vi och vad har vi att erbjuda?)

Annika Strandell, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

(Tyreoideasjukdomar i anslutning till graviditet)
(Preventivmedlens betydelse för hälsa- viktig kunskap inte bara för gynekologen)

Torsten Håkansta, Generaldirektör, eHälsomyndigheten

(e-Läkekonst – går det att förena empati och high tech?)

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Sveriges läkarförbund, Stockholm

(Läkemedels användning och effekter i befolkningen – hur kan vi förbättra uppföljningen. NEPI 20 år)
(e-Läkekonst – går det att förena empati och high tech?)
(Incidenter i vården: Hur tar vi till vara erfarenheterna för en säkrare vård)

Lars-Erik Holm, Generaldirektör, Socialstyrelsen

(e-Läkekonst – går det att förena empati och high tech?)
(Regionala cancercentrum - en framtidsmodell?)
(Individualiserad prevention och screening av prostata- och bröstcancer)

Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör, IVO

(Incidenter i vården: Hur tar vi till vara erfarenheterna för en säkrare vård)

Kjell Asplund, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd, Stockholm

(Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt?)

Jonas Höjer, Giftinformationscentralen, Stockholm

Akuta förgiftningar - uppdaterade generella handläggningsprinciper och några viktiga exempel