Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Årets Karolina Widerström-föreläsare

Kvinnliga läkares förening har bjudit in professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud som årets hedersföreläsare till Karolina Widerströms minne.

Hon ska tala om behovet av kunskapsöverföring och samverkan mellan medicin och juridik. Lagar måste stämma med förskrifter om hälso- och sjukvård. Både lagar och förskrifter måste baseras på dagens kunskapsläge inom den medicinska vetenskapen. Det brister i flera avseenden, t.ex. om vård i livets slutskede, om traumatiserade människor i rättsapparaten, om påföljder för psykiskt sjuka osv. Leijonhufvud kommer även att tala om problem när rättstillämpning inte utgår från hur människor fungerar, framförallt vid sexualbrott.

Torsdagen den 4 december kl 10.30-12.00

Vad vet de om människor? -Om behovet av icke-juridisk kunskap i lagstiftning och rättstillämpning