Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Kontinuitet, primärvård, prevention och managementtrender är fyra av de ämnen som lyfts i de inslag som Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård anordnar på Medicinska riksstämman den 3 december.

  • I en undersökning som Framtidens Karriär - Läkare i samarbete med  VOC Nordic nyligen genomförde svarade 88% av de tillfrågade läkarna att de tycker att specialitetsövergripande fortbildning är viktigt.

  • Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, har tilldelats Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell, och vardagsnära etik. "Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en n...

  • Angelägna frågor för dagens och framtidens sjukvård och hälsa. Årets tema Morgondagens vård och hälsa sätter fokus på framtidens vård och de utmaningar och möjligheter vi står inför. Anmäl dig nu!

  • Årets officiella programtidning för Medicinska riksstämman medföljer veckans nummer av Dagens Medicin. Läs mer om programmet, medverkande och hitta just dina favoriter. Ett uppdaterat program med salar delas även ut på plats på Waterfront.

  • Behovet av en gemensam plattform för att diskutera sjukvårdsfrågor ur ett helhetsperspektiv blir allt större. Den 3-4 december samlas vi för att mötas över specialitets- och organisationsgränserna för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

  • Riksförbundet HjärtLung och HLR-rådet arrangerar kurs i hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

  • Integritetsskyddsproblematiken inom vård och forskning Myndigheten f ö r vård- och omsorgsanalys presenterar del ett ur ett projekt som rör personlig integritet och digital information i vård och forskning. Varför råder det oenighet om vikten av integritetsskydd och vilka risker kan uppkomma? Vil...