Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Medicinska riksstämman är den största mötesplatsen för läkares vidareutbildning och fortbildning. En viktig arena för utbyte av erfarenheter och kunskaper specialister emellan. Baserat på Svenska Läkaresällskapets kärnvärden: vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjuder vi en plattform för...