Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Igår beslutade Svenska Läkaresällskapets styrelse att Medicinska riksstämman kommer att arrangeras den 3-4 december 2015. En första intern utvärdering visar på ett väl genomfört möte och en ekonomi i balans tack vare stöd från partners och Svenska Läkaresällskapet. – Riksstämman är unik som...

  • Medicinska riksstämman, Sveriges största möte över läkares specialitetsgränser, gick av stapeln i centrala Stockholm den 4-5 december, med fokus på fortbildning inom medicinsk vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Flera av de debatter som Läkaresällskapet medverkat i under året lockade till...

  • Tack till alla deltagare, medverkande, utställare och partners för två fantastiska dagar med fortbildning i fokus. .

  • OBS! Den gemensamma reflektionen i grupp ledd av Martin Rejler, Peter Margolis och Boel Andersson Gäre, har ny tid fredag den 5 december kl. 15.30-16.30 i sal 22 Medicinska riksstämmans vetenskapliga program innehåller många ämnen som behövs för måluppfyllelse för ST inom de allmänna målen...

  • Uppdaterad programtidning med salar

  • Medicinska riksstämman. Förra året fylldes salen av debattglada läkare, ekonomer och beslutsfattare på Stockholm Waterfront under de tre sessioner som handlade om hur hälso- och sjukvården ska styras. Frustrationen var uppenbar över hur vården betraktas som en produktionsapparat, där patienter...