Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

 • Vad krävs egentligen för att en läkare ska kunna ta ett "PAL" -ansvar?

 • Svensk hälso- och sjukvård är inte bäst på allt, säger en ny internationell jämförelse mellan 11 länder. Patienterna vill vara med. Är de den outnyttjade innovationskraften som krävs för att möta utmaningarna? Hur kommer det sig att vi har så svårt att släppa in patienterna i vårdens processer? P...

 • Det är dags att tänka om när det gäller screening av både prostata- och bröstcancer, anser professorerna Henrik Grönberg och Per Hall.

 • Att en patient blir kritiskt sjuk upptäcks ofta så sent att det leder till onödig multiorgansvikt, eller till och med undvikbar död.

 • Svenska experter delar med sig om bra matvanor och hur råd om bra matvanor kan omsättas till praktik.

 • Beslutet om att JK lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med tv-inspelningen av "112 – på liv och död" kom tidigare i veckan. Trots att fallen läggs ned, ifrågasätter JK filmning av patienter i akutmedicinska situationer och välkomnar det gemensamma uttalande som den...

 • Utbildningen syftar till att ge kunskap i Hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en Defibrillator / Hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp

 • Varför är Medicinska riksstämman viktig för dig och vilka föredrag tycker du verkar mest intressanta i årets program?

 • Välj mellan 100 programpunkter. Kurser, föreläsningar, debatter, symposier, workshops. Internationella och nationella föreläsare.

 • Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Förutom att kraven på effektivitet och kvalitet ständigt höjs, ska även det som igår var forskningsfront omsättas i praktiken på alla sjukhus ute i landet. Därför behöver vi läkare vara uppdaterade och välutbildade, inte bara inom vår egen...

 • Under de senaste 25 åren har läkemedelsanvändningen hos äldre ökat med över 60 procent.

 • Har du svårt att få en överblick över programmet? Ta del av vår schematiska översikt.

 • Ökad kunskap om tumörbiologiska faktorer kan få stor betydelse när det gäller att förbättra prognosen av icke-småcellig lungcancer i framtiden.

 • Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt på hälsan i världen. Här presenteras programpunkter med tema global häls...