Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Kronisk smärta är ett stort problem med avsevärda samhällsekonomiska kostnader och stort lidande för den enskilda individen. De samhällsekonomiska kostnaderna har av SBU beräknats till cirka 2,5 % av bruttonationalprodukten årligen i direkta och indirekta kostnader, vilket i Sverige 2012 motsvara...

  • Under Riksstämman arrangeras en halvdag om de hälsovinster fysisk aktivitet medför.

  • Det finns en tydlig koppling mellan skolmisslyckande och ökad risk för psykisk ohälsa. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, medverkar i ett inslag om hur väl skolans krav är anpassade till barns olika kognitiva förutsättningar. En stor andel barn och ungdomar klarar inte de krav som stäl...

  • Cystisk fibros är en ärftlig progressiv sjukdom med manifestationer i flera organ och berör därmed flera olika specialiteter.

  • Scenprogram torsdag den 4 december kl. 15.30 EU:s moderniserade yrkeskvalifikationsdirektiv anger att fortbildning för de statligt reglerade professionsyrkena ska främjas. Enligt betänkandet SOU 2014:9 kan Socialstyrelsen få uppgiften att ta fram en föreskrift om reglering av fortbildningen. Hur...

  • Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström öppningstalar på Medicinska riksstämman den 4 december kl 12.10. Mer information inom kort. Foto: Sören Andersson

  • En nyhet i år är att Hälsotorget arrangerar ett digert workshop-program med fokus på folkhälsa och levnadsvanor.

  • I år har Svenska Psykiatriska Föreningen fler inslag än tidigare på Medicinska riksstämman. Ta del av deras program och kom och lyssna till Sveriges främsta experter. Torsdag den 4 december Psykiatri i tiden Lena Flyckt ordförande i SPF medverkar i symposiet Psykiatri i tiden, som även inleder de...

  • Svenska barnläkarföreningen anordnar i år angelägna inslag under Medicinska riksstämman för dem som någon gång behandlar barnpatienter. Allt fler barn överlever sjukdomar som vården tidigare inte kunnat klara av, vilket gör att dessa patienterallt oftare blir patienter inom vuxenvården. Svåra...

  • British Medical Journal har påtalat att klimatkrisen är 2000-talets största hälsofråga. Läkare för miljön samarrangerar program för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarnas effekter på vår hälsa. Torsdag den 4 december 2014   Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra? Moderato...