Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Bea Uusma, läkare och författare, kommer till Medicinska riksstämman för att berätta om sin forskning, sina expeditioner och om det mysterium som ledde till att hon utbildade sig till läkare.

  • Ebolaepidemin i Västafrika har lyft riskerna med denna sjukdom i resursfattiga länder och frågan om vilken beredskap som krävs i Sverige vid dessa utbrott. Det finns ett behov att förmedla både hur utvecklingen ser ut i Västafrika och hur vi arbetar med att förbereda oss för misstänkta fall i...

  • All vård beror idag på välfungerande IT och allt fler funktioner inom vården digitaliseras med mer eller mindre genomtänkta system. Rätt utformat kan IT vara ett bra stöd för både patient och personal för att dokumentera, hitta information, kommunicera och lära sig. Dåligt utformat kan IT utgöra...