Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt på hälsan i världen. Under SLS välbesökta konferens Global Health Beyond...

  • Kvinnliga läkares förening har bjudit in professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud som årets hedersföreläsare till Karolina Widerströms minne. Hon ska tala om behovet av kunskapsöverföring och samverkan mellan medicin och juridik. Lagar måste stämma med förskrifter om hälso- och...

  • Till Medicinska riksstämman kommer nationellt och internationellt framstående läkare, forskare och myndighetsrepresentanter för att delta i årets program. Ta del av ett urval.

  • Anthony Costello, professor i International Child Health vid University College of London (UCL) kommer till årets Medicinska riksstämma för att tala om klimat och hälsa.