Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Nu kan du söka i årets program. Här finns inspirerande föreläsningar och kurser för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Programmet fokuserar särskilt på övergripande interaktiva programpunkter som kombinerar flera specialiteter. Välj mellan 100 programpunkter på två dagar.

  • Fallet Thomas Quick har under två decennier föranlett otaliga debattartiklar, flera böcker och många heta meningsutbyten om bland annat psykiatrisk diagnostik, psykoterapeutisk behandling och rättsväsendets fungerande. Thomas Quick/Sture Bergwall är nu sedan april 2014 utskriven från den slutna...

  • Medicinska riksstämman är Lipus granskad. Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr 20140070)