Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

  • Årets Medicinska riksstämma gick i förnyelsens, fortbildningens och feststämningens tecken. Målet 2 000 deltagare uppfylldes, drygt 2 100 personer deltog i de två dagarnas intensiva program.

  • Medicinska riksstämman 2013 gick i förnyelsens, fortbildningens och feststämningens tecken. Ta del av bilder från det välbesökta och uppskattade mötet.

  • Måndagen den 2 mars 2009 anhölls en överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, misstänkt för mord alternativt dråp på ett svårt sjukt spädbarn som hon haft i sin vård.Hon greps av fyra poliser, mitt under pågående rond på barnintensiven, framför ögonen på oroliga barn, föräldrar och kollegor. D...

  • Från aktad yrkeskår till misstänkliggjord tjänsteman – läkarrollen i ljuset av omvärldens krafter Tid 16:30 - 18:00 Sal 24/25 Medverkande Anna-Maria Weingarten (moderator), Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Stockholm Arrangör SLS sektion för Medicinsk psykologi