Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

 • Årets program ligger i tryckpressarna, men du kan redan nu ladda ned Programguiden som pdf och läsa allt om årets Medicinska riksstämma.

 • Årets Medicinska riksstämma vänder sig bland annat till läkare i alla stadier av sitt yrkesliv samt till läkare under utbildning. Vi har plockat ut några av årets höjdpunkter för dig som är läkarstudent.

 • Samtal mellan patient och läkare är en viktig nyckel till framgång när det gäller alkoholvanor. Ta del av programpunkter som handlar om folkhälsa och levnadsvanor.

 • Svenska Läkaresällskapet fortsätter att prioritera global hälsa och ämnet lyfts i flera programpunkter under årets Medicinska riksstämma.

 • Idag är det världsdagen för psykisk hälsa. Kom till årets Medicinska riksstämma och fortbilda dig i ämnet. Flera programpunkter om psykisk hälsa arrangeras. 

 • Våldtäkt som krigsstrategi - ett hån mot grundläggande mänskliga rättigheter. Margot Wallström på Riksstämman om konfliktrelaterat sexuellt våld.

 • Kolla in vad Karl Sallin, ST-läkare i pediatrik har att säga om saken.

 • Med två berömda författarexempel belyses samspelet mellan läkekonst och diktkonst och litteraturens möjligheter att gestalta läkarroll respektive patientroll i humanioraperspektiv.

 • Hälso- och sjukvårdens ledande experter, forskare och läkare kommer till Riksstämman för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ta del av årets medverkande i det vetenskapliga programmet.

 • Vi arrangerar 150 programunkter på två dagar. Ett intressant och högaktuellt program som erbjuder fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Läs mer om inspirerande föreläsningar och kurser. Fler höjdpunkter publiceras löpande.

 • Beskrivning: Effektiva preventivmedel är en förutsättning för reproduktiv hälsa. Kursen vänder sig till ST-läkare inom gynekologi och allmänmedicin, för att bredda förskrivningskompetensen och fördjupa kunskapen.

 • Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter.

 • Efter Maciej Zarembas artikelserie har New Public Management debatterats flitigt. Välkommen till en symposiesvit som tar upp bakgrund, framväxt och konsekvenser av NPM.

 • Varmt välkomna den 5 dec, klockan  12.10–13.20 i sal A2. Svenska Läkaresällskapets ordförande Peter Friberg öppnar mötet. Riksstämmans generalsekreterare Catarina Almqvist Malmros introducerar årets invigningstalare Sir Harry Burns. Sir Harry Burns: Transforming the Health of Populations Erik...